ראשי > רשת תקשורת מחשבים > סוגי הרשתות

network רשת תיקשורת מחשבים

LAN ו-WAN בבית: אלה העובדים עם מודם כבל או שרות DSL כבר נתקלו ב-LAN ו-WAN בפועל. נווט כבל/DSL מחברים LAN ביתי ל-WAN שמתוחזק על ידי ISP . ISP מספק כתובת WAN IP שהנווט משתמש בה, וכל המחשבים על הרשת בבית משתמשים בכתובות LAN פרטיות. על רשת ביתית , כמו רוב ה-LAN-ים, כל המחשבים יכולים לתקשר ישירות אחד עם השני, אך הם צריכים לעבור דרך מיקום gateway כדי להגיע לרכיבים שנמצאים מחוץ לאזור מקומי שלהם.

MAN: מחברת אזור גדול יותר מ-LAN, אך קטן יותר מ-WAN, למשל, עיר.

  הקודם הבא