ראשי >רשת תקשורת מחשבים>סוגי הרשתות

network רשת תיקשורת מחשבים

LAN ו- WAN היו למקוריות בעיצוב הרשתות. המושג "אזור" נשמע טוב אז, בגלל שההבדל העיקרי בין LAN ו-WAN כולל מרחק פיזי שעל פניו פרושה הרשת. קטגוריה שלישית-MAN, מתאימה גם כן לסכימה זו. עם התפתחות הטכנולוגיות , סוגים חדשים של רשתות הופיעו. גם הם נהיו לסוגים שונים של "רשתות אזור", למרות שאינם קשורים כלל להבדלי המרחקים.

LAN מחבר בין רכיבי הרשת על פני מרחק קטן יחסית. למשל, בניין משרדים, בית-ספר או בית לרוב מכילים LAN יחיד . בד"כ LAN היא בבעלות של אדם או ארגון אחד, וכך גם מנוהל ומבוקר על ידם.

WAN פרוש על פני שטח רחב. למשל, אינטרנט הנו גם WAN. WAN הנו אוסף של LAN-ים. נווטים(routers) מחברים את ה-LAN-ים ל-WAN. WAN-ים שונים מ-LAN-ים בהרבה דברים. בדומה לאינטרנט, רוב ה-WAN-ים אינם בבעלות על ידי ארגון מסוים, אלא קיימים תחת בעלות וניהול קולקטיביים או מפוזרים.

  הקודם הבא