ראשי > מדריך לסימונים
מדריך לסימונים

אנו נשתמש ב 3 דיאגרמות :
  • class diagram - מראה class-ים, מבנה שלהם ויחסים סטטיים ביניהם.
  • object diagram - מתארת מבנה של אובייקט מסוים בזמן ריצה.
  • interaction diagram - מתארת זרימת בקשות בין אובייקטים.
class diagram
להלן ציור של מרכיבי ה class diagram. ה class מצוין ע"י קופסה עם שם ה class בראשה. כל
instance variable מופיע מתחת לפונקציות של הclass. כתב משופע מציין מחלקה אבסטרקטית או פונקציה אבסטרקטית (חלק a בציור). כאשר class שהוא client מתקשר עם class-ים בתבנית אך אין לו תפקיד ממשי בתוך התבנית הוא יסומן באפור (חלק b בציור ).

לחצו להגדלה
לחץ להגדלה - class diagram ציורים a ו b

להלן ציור המשך ל class diagram. חלק c בציור מתאר יחסים שונים בין class-ים. הסימון להורשה הוא קו עם משולש שמצביע בכיוון האב. יחס של aggregation מתואר ע"י חץ שבבסיסו מעוין שמצביע לclass שהוא aggregated. חץ ללא יהלום בבסיסו מתאר יחס של acquaintance . השם של משתנה המצביע מופיע ליד בסיס החץ בשני המקרים. עיגול מלא בראש החץ מסמל הצבעה למספר אובייקטים מסוגו של המוצבע ולא רק לאחד.
נשתמש בחץ מקווקו כדי לסמן יחס של יצירת אובייקטים. ה class שבבסיס החץ מייצר אובייקטים מסוג ה class שבראש החץ.
חלק d בציור מתאר כיצד נתאר קוד של פונקציה כלשהי בpseudo code.


לחצו להגדלה
לחץ להגדלה - class diagram ציורים c ו d

למעלה
object diagram
להלן ציור של מרכיבי ה object diagram. דיאגרמה זו מתארת מצב רגעי של אובייקטים בתבנית התכנון. האובייקטים נקראים aSomething כאשר Something הוא סוג הclass שאליו הם שייכים. הסימון שלנו לאובייקט זו קופסה עם קצוות מעוגלים כאשר ישנה הפרדה בין שם האובייקט להצבעות לאובייקטים אחרים.

לחצו להגדלה
לחץ להגדלה - object diagram

למעלה
interaction diagram
להלן ציור של interaction diagram. הוא מראה את הסדר שבו בקשות בין אובייקטים מבוצעות. רואים כאן כיצד צורה מתווספת לציור. הזמן מתקדם מלמעלה למטה. למעלה שמות האובייקטים. קו אנכי רגיל מציין את קו החיים של האובייקט . קו מקוקו מציין שהאובייקט עוד לא נוצר בשלב זה. מלבן אנכי מציין שהאובייקט פעיל, כלומר מטפל בבקשה. אם הפונקציה שולחת בקשות לאובייקטים אחרים הן תסומנה בקו אופקי כאשר שם הבקשה מעליו. בקשה ליצור אובייקט תסומן בקו אופקי מקוקו. בקשה מהאובייקט המפעיל של הפונקציה תסומן בחץ שיוצא ממנו וחוזר אליו. למשל, בציור רואים שהבקשה הראשונה היא מaCreationTool ליצירת אובייקט מסוג aLineShape. לאחר מכן aLineShape מתווסף לaDrawing, מה שגורם לaDrawing לשלוח בקשת refresh לעצמו. כחלק מפעולת הrefresh הוא שולח בקשה לaLineShape לצייר את עצמו.

לחצו להגדלה
לחץ להגדלה - interaction diagram



למעלה







 
מה בעמוד:
 
דיאגרמות -
class
object
interaction