ראשי > מילון מונחים
מילון מונחים

Abstract class - זהו class שמטרתו הסופית היא הגדרת ממשק. Abstract class דוחה לפחות חלק מהמימושים של פונקציות בתוכו לתתי מחלקות שלו. לא ניתן ליצור ממנו אובייקטים.

Abstract coupling - בהינתן מחלקה A שמחזיקה reference למחלקה אבסטרקטית B אומרים שהמחלקה A היא abstractly coupled למחלקה B. קוראים לזה abstract coupling כי מחלקה A מחזיקה הצבעה לסוג ולא לאובייקט מוחשי.

Abstract operation - המונח המקביל ל pure virtual member function ב ++C.

Acquaintance relationship - מחלקה שמתייחסת (ע"י הצבעה) למחלקה אחרת יש לה acquaintance עם המחלקה הזו. זה שונה מ aggregation בכך שהיא אינה מכילה אותה כחלק ממנה אלא רק מתייחסת אליה.

Aggregate object - אובייקט שמורכב מתתי אובייקטים. ה aggregate אחראי להם.

Aggregation relationship - היחסים בין aggregate object לתתי האובייקטים שלו.

Class - מגדיר ממשק ומימוש של אובייקט. הוא מפרט את הייצוג הפנימי של האובייקט ומגדיר את הפעולות שהאובייקט יכול לבצע.

Class diagram - דיאגרמה שמתארת class- ים, המבנה והפעולות הפנימיות שלהם, והיחסים הסטטיים ביניהם.

Concrete class - זהו class שאין לו אף abstract operation . ניתן ליצור ממנו אובייקטים.

Coupling - הדרגה שבה מרכיבי תוכנה תלויים אחד בשני.

Delegation - מנגנון מימוש שבו אובייקט מעביר (delegates) בקשה לאובייקט אחר. ה delegate נושא את הבקשה בשם האובייקט המקורי.

Dynamic binding - קישור דינמי. הכוונה לקריאה לאובייקט עם אחת הפעולות שלו כשזוהי פעולה שנקבעת בזמן ריצה. ב ++C פונקציות וירטואליות הן dynamically bounded.

Encapsulation - התוצאה של הסתרת הייצוג והמימוש של אובייקט. הייצוג אינו נראה לעין מחוץ לאובייקט ואינו נגיש באופן ישיר מבחוץ. Operations הן הדרך היחידה לגשת לאובייקט ולשנותו.

Framework - קבוצת מחלקות שמשתפות ביניהן פעולה ויוצרות עיצוב שניתן למחזור עבור סוג מסוים של תוכנה. היא נותנת הנחיה תיכנונית ע"י חלוקת ה design למחלקות אבסטרקטיות והגדרת תחומי האחריות ושיתוף הפעולה שלהם. המתכנן מתאים את ה framework לאפליקציה מסוימת ע"י שימוש בתתי מחלקות של המחלקות האבסטרקטיות והתאמתן לצרכיו.

Instance variable - המונח המקביל ל data member ב ++C.

Interaction diagram - דיאגרמה שמראה את זרימת הבקשות בין אובייקטים.

Object diagram - דיאגרמה שמראה מבנה של אובייקט מסוים בזמן ריצה.

Private inheritance - הורשה של class בשביל המימוש שלו.

Public inheritance - הורשה של class בשביל הממשק שלו

Subtype - נאמר על type שהוא subtype של type אחר אם הוא מכיל את הממשק שלו.

Type - השם של ממשק מסוים.למעלה 
מה בעמוד:
 
מונחים ממונחים שונים...