ראשי > היבט טכנולוגי > שיטות תזמון

:למד שיעור זה בפורמט

שיעור מוקלט
מצגת שקפים

שיטות תזמון

ישנן 2 אופציות עיקריות לתזמון של שיעורי למידה מרחוק: אופציות סינכרוניות
.ואופציות אסינכרוניות
על הארגון המתכנן להעביר שיעורים מרחוק להבין את שתי האופציות כדי
להחליט איזו אופציה מתאימה לו ביותר (מבחינה טכנולוגית, דידקטית
.וחברתית) כדי להחליט באיזו אופציה להשתמש

אופציות סינכרוניות

באופציות אלה התלמידים והמרצה חייבים להיפגש זה עם זה באותו זמן. דבר
.זה יכול להיעשות בצורה וירטואלית או באותו מקום פיזי
נזכיר לדוגמא את השימוש בערוצי צ'אט ולוויינים בו המרצה והתלמידים
חייבים להיפגש באותו זמן כדי שיוכלו לדבר זה עם זה בצורה וירטואלית
וכן נזכיר את השימוש בשירותי וידאו דו כיווני בו כדי שהמרצה יוכל לראות
,ולשמוע את התלמידים והתלמידים יוכלו לעשות אותו דבר עם המרצה
.עליהם להיפגש באותו זמן
אמצעים אלה יעילים מאוד כיוון שהתלמידים והמרצה נפגשים בזמן אמת, אולם
.אופציות אלו עשויות לא להתאים לצורכיהם של נרשמים רבים
למשל, תלמידים הזקוקים לגמישות בלימודים מסיבות של ענייני עבודה
ומשפחה, יכולים להרגיש מוגבלים על-ידי שיעורים סינכרוניים המאלצים את
.התלמיד להיפגש עם המרצה בזמן שנקבע מראש

?מתי נשתמש באופציות אלה

על מנת להשתמש באופציות הסינכרוניות עלינו לדעת כיצד אנו יכולים
להשתמש בטכנולוגיות הנפוצות בשיטה או שנצטרך להיעזר באנשי מקצוע
.שיעזרו לנו לשם כך
למשל, אם נרצה להעביר את השיעור באמצעות אולפן וידאו לאינטרנט נצטרך
.להיעזר בצלמים וטכנאים לשם כך

אופציות אסינכרוניות

באופציות אלה הלימודים מתבצעים בזמן הנוח ביותר לתלמיד ואין צורך שכל
התלמידים יעבדו על אותו הדבר בו זמנית. לכן, אופציות אלה מספקות
לתלמידים יותר עצמאות ולכן אופציות אלה מתאימות יותר ללימוד תלמידים
מבוגרים יותר, הזקוקים ליותר גמישות עקב דרישות מצד העבודה וחיי
.המשפחה
עבור כל FAQ -למשל, ניתן להשתמש בלוח מודעות אלקטרוני לשאלות ו
לפי רשימות תפוצה עבור כל הכיתה וקבוצות אחרות או Email ,התלמידים
,קבוצות למידה אשר מתאימות לפעילויות הלימודיות, שיעורים מוקלטים
שונים, שימוש בחומר מודפס ומטלות אינטראקטיביות על LMS שימוש בכלי
.רשת האינטרנט עם תוצאות המפורסמות בצורה אוטומטית

?מתי נשתמש באופציות אלה

אם אין לנו יתרון דידקטי בשימוש באופציות הסינכרוניות, כלומר שאין צורך
מיוחד בשימוש בשיטות לימוד המצריכות את התלמידים והמרצה להיפגש באותו
זמן, נעדיף להשתמש באופציה האסינכרונית מאחר והיא זולה יותר והרבה
.פחות מסובכת, עם פחות סוגיות טכניות
בנוסף, תלמידים עבורם ההגעה לכיתה היא בעייתית או שחיי המשפחה שלהם
או העבודה מונעים מהם להשתתף בשיעורים בעלי אופי סינכרוני גבוה או
גורמת לזה להיות בלתי אפשרי, יעדיפו להשתתף בשיעורים בעלי אופי
אסינכרוני. כך גם תלמידים מאזורי זמן שונים לא יתקשו מאוד להשתתף
.בשיעורים, כפי שקורה בשיעורים המשתמשים באופציות הסינכרוניות
עם זאת, קיימים תלמידים עבורם לימוד בצורה אסינכרונית היא קשה
ומעדיפים ללמוד עם תלמידים אחרים באותו זמן ולכן עבורם השתתפות
.בשיעורים בעלי אופי אסינכרוני אינה עדיפה

..."המשך ל"אסטרטגיות ושיקולי ארכיטקטורה
אופציות
סינכרוניות
מתי נשתמש
בשיטות
?סינכרוניות
אופציות
אסינכרוניות
מתי נשתמש
בשיטות
?אסינכרוניות

(אמצעים (סינכרוניים... "
יעילים מאוד כיוון
שהתלמידים והמרצה
,נפגשים בזמן אמת
אולם אופציות אלו
עשויות לא להתאים
לצורכיהם של נרשמים
" רבים

אם אין לנו "
יתרון דידקטי בשימוש
,באופציות הסינכרוניות
נעדיף להשתמש...
" באופציה האסינכרונית

מבוא כללי | היבט דידקטי | היבט כלכלי | היבט טכנולוגי | תוספות
שיעורים מוקלטים | מצגות שקפים | HTML דפי
מבנה האתר | אודות