C/C++ מדריכי
C/C++ מדריכי
דף הבית
C/C++ מדריכי

C הקדמה לתכנות ב

סדרה זו מכילה מערך של שיעורים שיסייעו לך ללמוד על שפת התכנות C. שיעורים אלו יוצאים מנקודת הנחה שאתה כבר מכיר שפה פרוצדורלית כגון פסקל או פורטרן ורוצה למפות את הידע הזה ל C.

הצגה מזורזת :C++ הבנת

שיעורים אלו מסייעים לך לרכוש הבנה של המושגים היסודיים המניעים את ++C במהירות וללא ייסורים. הם מאפשרים לך להתחיל לחשוב ב"צורה מונחית עצמים" (object oriented). ברגע שתבין את היסודות, שאר השפה יהיה ברור באופן יחסי כי יהיה לך שלד להוסיף עליו פרטים אחרים כשתזדקק להם.

C++ הקדמה להיררכית מחלקות ב

אחת הדרכים הטובות ביותר למתחילים ללמוד על ++C היא לבחון ולהשתמש בהירארכיות מחלקות קיימות. בדרך זו אתה יכול להתחיל להבין את היתרונות של ירושה (inheritance) ורב-צורתיות (polymorphism), ואתה גם יכול לרכוש גישה למספר טכניקות תכנון בעלות ערך. הבעיה בהירארכיות קיימות היא שברוב המקרים הן מורכבות למדי. מטרת מאמר זה היא להציג את SST - ערכת כלי הפיתוח הפשוטה ביותר (Super Simple Toolkit) - כהירארכית מחלקות לדוגמא. SST היא הירארכית מחלקות עם ממשק GUI שמאפשרת לך ליצור אפליקציות GUI פשוטות ביותר, ולהתנסות במושגים של הירארכית מחלקות בתהליך.