C/C++ מדריכי
C הקדמה לתכנות ב
C++ הקדמה להיררכית מחלקות ב הצגה מזורזת :C++ הבנת דף הבית

סדרה זו מכילה מערך של שיעורים שמסייעים לך ללמוד על שפת התכנות C. שיעורים אלו יוצאים מנקודת הנחה שאתה כבר מכיר שפה פרוצדורלית כגון פסקל או פורטרן, ופשוט רוצה למפות את הידע הזה ל C. להלן מפתח לחומר המוצג בסדרה זו:

שיעור 1: הקדמה

שיעור 2: תוכנית פשוטה

שיעור 3: הסתעפויות ולולאות

שיעור 4: מערכים

שיעור 5: פרטים ב C

שיעור 6: פונקציות

שיעור 7: ספריות C ו makefiles

שיעור 8: קבצי טקסט

שיעור 9: הקדמה למצביעים ב C

שיעור 10: שימוש במצביעים לפרמטרים

שיעור 11: שימוש במצביעים למבני נתונים דינאמיים

שיעור 12: שימוש במצביעים עם מערכים

שיעור 13: מחרוזות ב C

שיעור 14: סדר קדימויות של אופרטורים

שיעור 15: פרמטרים של שורת הפקודה

שיעור 16: קבצים בינאריים
לדף הבא >>