C/C++ מדריכי
הצגה מזורזת :C++ הבנת
C++ הקדמה להיררכית מחלקות ב C הקדמה לתכנות ב דף הבית

סקירה כללית של הסדרה

המטרה של שיעורים אלו היא לעזור לך לרכוש הבנה של המושגים היסודיים שמניעים את ++C במהירות וללא ייסורים. הם מאפשרים לך להתחיל לחשוב "בצורה מונחית עצמים". ברגע שתבין את היסודות, יתר השפה יהיה ברור באופן יחסי כי יהיה לך שלד לחבר עליו פרטים אחרים כשתזדקק להם. ברגע שאתה מבין את הנושאים היסודיים ואת אוצר המילים, ++C מתגלה כשפה מצוינת עם כוח משמעותי למדי. כשמשתמשים בה נכון, היא יכולה לשפר באופן דרמטי את היצרניות שלך כמתכנת.

המדריכים פותחים בהסבר קצר על הסיבות לקיומה של ++C, ומה היא מנסה להשיג. ++C היא תגובה למספר בעיות שעולות בפרוייקטים גדולים של תכנות, והשפה נראית הרבה יותר הגיונית אם מתבוננים בה באור זה. החלק הבא מתאר שיפורים ב ++C שמתגברים על ומתקנים ליקויים בשפת C. יתר השיעורים מציגים את הרעיונות של תכנות מונחה עצמים ואת הדרכים בהן ++C מטפלת ברעיונות אלו:

שיעור 1 - הקדמה

שיעור 2 - שיפורי ++C על C

שיעור 3 - אוצר מילים

שיעור 4 - מחלקות

שיעור 5 - ירושה

שיעור 6 - הגדרה מחדש של אופרטורים

שיעור 7 - טיפול במצביעים

שיעור 8 - פונקציות וירטואליות

שיעורים שש ושבע נכנסים קצת לעומק לפרטים על מצביעים - אם אתה מרגיש לא נוח עם מצביעים כרגע, דלג עליהם ועבור לשיעור שמונה.
לדף הבא >>