אתם נמצאים כאן : העמוד הראשי » השן הכחולה- אתה וכל היתר » מילון מונחים
: מילון מונחים                         

                                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

ACO -

צופן קידוד מאומת.

ACTIVE MODE -

יחידת השן הכחולה משתתפת באופן פעיל בערוץ. "האדון" מתאם את ההעברה בהתאם לדרישות ההעברה של "העבדים" השונים. בנוסף יש תמיכה של שידורים רגילים על מנת לשמור על סנכרון של "העבדים" בערוץ. "עבד" אקטיבי ממתין לחבילות. אם לא פונים אליו, הוא יכול "לישון" עד שידור "האדון" הבא.

AP-

נקודת גישה. 

AUTHENTICATION-

תהליך האימות של מי נמצא בקצה הקשר. האימות מתבצע עבור התקנים. בשן הכחולה התהליך מתבסס על ה LINK KEY המאוחסן או ע"י הכנסה של PIN.

AUTHENTICATION DEVICE -

התקן שזהותו אומתה במהלך חייו של הקישור הנוכחי בהתבסס על תהליך האימות.

AUTHORIZATION-

תהליך זה מחליט האם התקן X רשאי להיות בעל גישה לשירות Y. 

B

BASEBAND-

שיטת שידור אשר בה הסיגנל מועבר ישירות בצורה דיגיטלית ללא אפנון (מתאימה לשידור רק בטווח הקצר).

BD-

התקן של השן הכחולה.

BLUETOOTH-

ספסיפיקציה פתוחה לתקשורת אלחוטית של נתונים וקול. מפרט זה מבוסס על עלות זולה וטווח תדרי קשר קצרים אשר מסייעים בהקמת קשרי הד הוק מוגנים לתקשורת בין התקנים נייחים וניידים. 

BLUETOOTH CLOCK -

לכל יחידה של השן הכחולה יש מערכת שעון פנימית הקובעת את התזמון של המקלט המשדר. שעון זה לעולם אינו מכובה או מכוון מחדש.

BLUETOOTH DEVICE CLASS -

פרמטר המציין את סוג ההתקן ואת סוג השרותים הנתמכים. הסיווג ניתן במהלך תהליך הגילוי.

BLUETOOH SERVICE TYPE -

שרות אחד או יותר שהתקן יכול לתת להתקנים אחרים.

BUSINESS CARD -

גירסה אלקטרונית של כרטיס עסקי אשר ניתן להתייחס אליו כאל קובץ וניתן להחליפו בין התקני השן הכחולה. 


C

CAC-

קוד גישה לערוץ.

CHANEL-

חיבור לוגי בשכבת L2CAP בין שני התקנים המשרתים אפליקציה אחת או שכבה גבוהה יותר של הפרוטוקול.

CIRCUIT SWITCHED -

אפליקציה של הרשת כאשר הקו המוקדש משמש להעברת מידע. רק משתמש אחד יכול להשתמש במשאבים של הקו בזמן נתון. 

CIRCUIT SWITCHED BLUETOOTH -

אפליקציה של רשת תקשורת שבה יש קו שמטרתו להעביר נתונים של השן הכחולה.   

CLK -

שעון, לרוב שעון "אדון" המגדיר את התזמון עבור ה- PICONET

COD-

מחלקה של התקן.


D

DESTINATION -

התקן שן כחולה המקבל פעולה מהתקן שן כחולה אחר, התקן שן הכחולה אשר שולח את הפעולה נקרא המקור. היעד בדרך כלל חלק מקשר אשר מיוסד כבר למרות שלא תמיד.

DEVICE DISCOVERY -

המנגנון לבקש ולקבל את כתובת השן הכחולה , שעון ,הCLASS של ההתקן, דף סרוק משומש ושמות התקנים. 

DEVICE SECURITY LEVEL -

הגישה להתקן יכול להיות מוגדרת על סמך רמת ההבטחה של ההתקן הנדרשת. ישנם שני רמות של אבטחת התקן התקן אמין והתקן לא אמין.

E

ETSI  -

מוסד של סטנדרטים ארופיים לטלקומוניקציה.

F

FEC-

העברה של תיקוני שגיאות אשר מטרתה להפחית את מספר השליחות מחדש.

FIFO-

הראשון שנכנס הוא הראשון שיוצא.

FREQUENCY HOPPING

השן הכחולה מאופיינת במערכת ניתור בתדירות גבוהה. מוגדרים 10 סוגים שונים של רצף ניתורים. 


G

GAP-

פרופיל גישה כללי המתאר את המנגנון שבו התקן מגלה  וניגש להתקן אחר כאשר הם לא חולקים אפליקציה משותפת

GFSK-

תדירות החלפת מפתח. משתמשים במידול זה בשכבת הרדיו בשן הכחולה.

GIAC-

ברירת המחדל עבור קוד הגישה המשמש לצורך זיהוי כל ההתקנים בטווח.

GOEP-

פרופיל גנרי של החלפת אובייקטים.

GSM-

טכנולוגית תקשורת דיגיטלית סלולרית המציעה מגוון שירותים למנויים בצורת שירות של הודעות קצרות. 

GW-

מחשב המחבר בין שתי רשתות. "תחנת מוצא" של השן  הכחולה המחוברת לרשת חיצונית.

H

HEADSET-

זוג אוזניות שאליהן מחובר מיקרופון ומשמשות לביצוע שיחות. זוג אוזניות אלו יכולות להתחבר ישירות למכשירים סלולאריים או לא באופן ישיר אלא רחוק בעזרת טכנולוגיית השן הכחולה.

HCI-

ממשק בקר מארח.שכבה המאפשרת ממשק פקודה לשכבות הLMP  ו הBASEBAND.

HOLD MODE -

התקנים המסונכרנים  ל- PICONET יכולים  להיכנס למצב שבו מונמכת הפעילות שלהם ובכך הם חוסכים אנרגיה. יחידת "האדון" יכולה לשים "עבד" בהמתנה כאשר רק  שעון פנימי רץ. יחידת "עבד" יכולה לדרוש להיות במצב של המתנה. העברת נתונים מתחילה מחדש ברגע שבו היחידות יוצאות ממצב של המתנה. 

HV-

איכות גבוהה של קול.

I

IAC-

חקירה של קוד גישה.

ID PACKET -

יחידה של 68 ביטים המיועדת לתהליכים של הבאת דפים,חקירה ותשובות של נתבים.

IDLE MODE -

ההתקן נמצא במצב כזה במידה ואין לו קישורים מבוססים להתקנים אחרים. במצב כזה ההתקן יכול לגלות התקנים אחרים. באופן כללי ,התקן שולח קוד אימות וכל התקן שמאפשר אימות יגיב עם אינפורמציה. לאחר מכן יוכל ההתקן להחליט אם ליצור קישור.

IEEE-

מוסד לאלקטרוניקה והנדסת חשמל.

INQUIRY PROCEDURE -

תהליך זה מאפשר להתקנים לגלות איזה התקנים בטווח ולהחליט על כתובות ושעונים עבור ההתקנים. תהליך החקירה כולל יחידה השולחת חבילות "חקירה" (יחידה זו מכונה המקור) ומקבלת לאחר מכן תשובה לחקירה. במידה והיחידה שמהווה את היעד נמצאת במצב של סקירת חקירה, היא תכנס למצב של תגובת חקירה ותשלח תגובה למקור. בתום תהליך החקירה, ניתן להקים ערוץ תקשורת באמצעות תהליך של PAGING.


J

K

KNOWN DEVICE -

התקן שלפחות BD_ADDR מאוחסן בו.

L

LC-

בקר קישור המנהל את הקישור עם התקני שן כחולה אחרים.

LC CHANNEL -

אחד מחמשת הערוצים הלוגיים המוגדרים עבור מערכת השן הכחולה. המידע נמצא בכותרת החבילה מלבד בחבילת הID שבה אין כותרת לחבילה. 

LINK KEY -

מפתח האימות שמיועד להקמה של קישור בין התקנים.

LC-

בקר קישור המנהל את הקישור עם התקני שן כחולה אחרים.

LMP-

פרוטוקול מנהל קישור. מיועד להקמה של קישור ובקרה. הסיגנלים מפורשים ומסוננים בעזרת מנהל הקישור (בצד של המקבל) ולא מופצים לרמות גבוהות יותר. 

LMP AUTHENTICATION -

פרוצדורה שמטרתה לאמת  את זהותו של ההתקן הרחוק. התהליך מבוסס על שימוש במספר אקראי, מפתח סודי ו BD_ADDR של התקנים לא מאותחלים. 

M

MASTER DEVICE  -

התקן שמאתחל שירות של בקשה או  פעולה בPICONET. בנוסף זהו  התקן בPICONET  ששעונו ורצף הניתור שלו משמשים לסינכרון כל יתר ההתקנים  ב- PICONET

MS-

תחנה מובילית. מונח גנרי להתקן נייד (טלפון GSM,התקן של השן הכחולה וכו'). 

MSC-

תרשים רצף הודעות. 

N

NAME DISCOVERY -

מנגנון בקשה וקבלה של שם התקן.

NON CONNECTABLE DEVICE -

התקן שלא יכול להגיב לתהליך של PAGING. 

NON DISCOVERABLE DEVICE -

התקן שלא יכול להגיב לתהליך של חקירה.

NULL PACKET -

חבילה בגודל של 126 ביטים, המשמשת להחזיר אינפורמציית קישור למקור.


O

P

PACKET SWITCHED -
רשת שמנתבת חבילות נתונים בהתבסס על כתובת המוכלת בחבילת המידע. 

PAIRING-
יצירת והחלפת מפתח קישור בין שני התקנים, אשר בעתיד ישמש לצורך אימות והחלפת אינפורמציה. 

PARK MODE -
במצב זה ההתקן עדיין מסונכרן ל-PICONET אך לא משתתף בתנועה. התקנים אלו ויתרו על כתובת ה-MAC שלהם ומידי פעם מאזינים לתנועת "האדון" על מנת להסתנכרן מחדש ולבדוק הודעות שידור. 

PICONET-
אוסף של התקנים המחוברים באמצעות טכנולוגית השן הכחולה לצורך עניין מסוים. PICONET מתחיל בחיבור 2 התקנים עם אופציה להתרחבות של עד 6 נוספים. כל התקני השן הכחולה הם יחידות שוות מעמד עם יישומים זהים. בהקמת PICONET, יחידה אחת תשמש "כאדון" והאחרים "כעבדים".  לכל ההתקנים יש אותו ערוץ פיזי המוגדר ע"י פרמטרים של  התקן "האדון" (השעון ו BD_ADDR). 

PIN-
מספר זיהוי אישי שמטרתו לאמת 2 התקני אשר טרם החליפו מפתח קישור. עם החלפת ה- PIN ,נוצרת מערכת יחסים אמינה בין ההתקנים. משתמשים בPIN  לצורך תהליך הPAIRING ליצירת המפתח הראשוני שמשמש לזיהוי עתידי.

Q


R

RADIO-

שכבת הרדיו במערכת השן הכחולה. שכבה זו כוללת את הדרישות עבור מקלט משדר על מנת לפעול בתדר הרדיו של השן הכחולה. הוגדרו שני טווחים עבור שכבה זו: 23 ו 79 מגה הרץ. בטווח של ה 23 משתמשים רק בארצות מסוימות שיש להן הגבלות על כמות התדרים הפנויים.

RF -

תדירות הרדיו.

RFCOMM-

פרוטוקול חיקוי כבלים סדרתי המתבסס על07.10ETSI TS .

RSSI  -

אינדיקציה לגבי כוח הסיגנל. חלק אופציונלי משכבת הרדיו אשר נועד לצורך קביעה של איכות הקישור והגברה של כוח השידור.

RTX TIMER -

זמן תגובה שבסופו מחסלים את הערוץ (בשכבת L2CAP), כאשר נקודת הקצה הרחוקה לא מגיבה לאיתותים.

RX-

מקבל.

S

SCO-

אחד משני קישורי הנתונים המוגדרים בשן הכחולה.

SDP  -

פרוטוקול שרותיי גילוי. ביסודו מספק אמצעים לאפליקציות לגלות אילו שירותים זמינים ולקבוע את המאפיינים של השירותים הזמינים.

SDP CLIENT -

לקוח כזה יכול לשמור אינפורמציה מרשומת  שירות בעזרת שליחת בקשה לשרת SDP .

SDP SERVER  -

השרת מחזיק רשימה של רשומות שירותים המתארים את המאפיינים של שירותים המקושרים עם השרת.

SDP SESSION -

החלפת אינפורמציה בין לקוח ושרת ה- SDP.

SERVICE-

כל ישות שיכולה לספק אינפורמציה,לבצע פעולה  או לשלוט על משאב בשם ישות אחרת. שירות יכול להיות מיושם בחומרה,תוכנה או שילוב של השניים.

SIG-

קבוצת עניין מיוחד.

SNIFF MODE -

התקנים המסונכרנים לPICONET  יכולים להיות במצב שבו מונמכת פעילותם ואז יש חיסכון בכוח. במצב זה התקן "עבד" מאזין בתדירות נמוכה יותר (ניתנת לתכנות ותלויה באפליקציה). מצב זה הוא הכי פחות יעיל מבחינת חסכון בכוח (לעומת PARK ו HOLD)

T

TIME SLOT -

משבצת זמן במערכת השן הכחולה עורכת US625 וניתן לראותה כפרק הזמן שלוקח לשלוח חבילה אחת מהתקן שן כחולה אחד למשנהו.

U

UA CHANNEL -

ערוץ נתונים לא סינכרוני של המשתמש. אחד מחמשת הערוצים הלוגיים המוגדרים עבור מערכת השן הכחולה.

UART-

משדר מקבל, לא סינכרוני, אוניברסלי . התקן זה ממיר נתונים מקבילים לסדרה של נתונים לשידור או ממיר סדרה של נתונים לנתונים מקבילים ,לקבלה.


V

W

WAN-

רשת תקשורת רחבה.

WLAN-

רשת תקשורת אלחוטית מקומית.

X

Y

Z

 

                                                                                                                                                                                 

 


.מומלץ לצפיה ברזולוציה של 1024*768 ומעלה*

© כל הזכויות שמורות למערכת מידע אקדמית אית"ן