arrow

ארגז הכלים

כעת, כשאתה בקי בשימוש באריג הציור, נסתכל על ארגז הכלים.

[Image11.gif]

ארגז הכלים של Photoshop מכיל 20 כלים שמאפשרים לך לצייר, לבחור, לנוות ולערוך תמונות. בכדי לבחור כלי מסוים יש פשוט להקיש על הסמל הרצוי עם העכבר.

כאשר תבחר בכלי מסוים, יקרו מספר דברים. קודם כל, הכלי הנבחר "ישקע" וכך תדע שהכלי נבחר. אם תסתכל על התמונה שלמעלה תראה שהכלי "מחק" (“Eraser”) הוא  הנבחר כעת. Photoshop  ג"כ יזכיר לך איזה כלי בחרת ע"י כך שישנה את המראה של הסמן כך שישקף באיזה כלי אתה משתמש כעת.

ברגע שהכלי נבחר, ניתן להשתמש בו ע"ג אריג הציור. במהלך מרבית הפרק הזה נתמקד על כל אחד מהכלים מסרגל הכלים, ולכן כעת פשוט נתרגל בחירת כלים שונים מהסרגל.

כעת אתה יכול לבחור כלים שונים מסרגל הכלים ותגלה כיצד משתנה המצביע.פלטות

תוכן העניינים

אריג הציור