arrow

פלטות

פלטות הן רכיב חיוני במערכת הכלים שלך. קודם כל, פלטות עוזרות לך להגדיר את אופי הכלים שלך. כלומר, פלטות עוזרות לך להתאים איך יתפקדו הכלים בארגז הכלים. לדוגמא, אתה יכול "לחדד" (לעשות את הקו דק יותר) או "לעמעם" (לעשות את הקו עבה יותר) את הכלי "עיפרון" ע"י שימוש ב"פלטת מכחולים" (“Brushes Palette”). פלטות עוזרות גם לבצע משימות יותר מורכבות כמו עריכת שכבות או הפעלת מערכי צבעים מורכבים.

על פי ברירת המחדל יש שלוש פלטות לא קבועות (Floating Palettes). אלה יכולות להכיל את כל עשר הפלטות הזמינות באמצעות תפריט "חלון". הדוגמא של "חלון" למטה מראה את כל העשר עם נקודות כחולות.

פלטות שונות זמינות בפלטות הלא קבועות באמצעות בחירת “tab” כפי שרואים בדוגמא הבאה של פלטות לא קבועות.

[Image12.gif]              [Image13.gif]

למרות שחמשת הפלטות הללו מפקחות על היבטים שונים ורבים של הציור, יש להם כמה אבזרים משותפים.

לדוגמא, כל הפלטות מורכבות משורת כותרת עם כפתורים צפופים ומכווצים, סט של תוויות, ורשימת אופציות עבור כל תווית. נוסף על כך, לכל הפלטות יש תפריט נשלף של אופציות. שים לב לתמונה הבאה:

[Image14.gif]

תכונה משותפת נוספת לפלטות זה היכולת לסגל את התוכן שלהם בצורה דינמית. כלומר ניתן להתאים את התוויות בכל פלטה ע"י גרירת תוויות בין הפלטות. נסה את זה לחץ והחזק את הכפתור השמאלי של העכבר מעל תווית של אחת הפלטות ובלי לעזוב את כפתור  העכבר, גרור את התווית לפלטה אחרת ועזוב את העכבר. כעת גרור אותה חזרה.

לבסוף, שים לב שאם אתה סוגר את הפלטה, ניתן בקלות לקבל אותה חזרה על המסך ע"י כך שבוחרים "פלטות" (“Palettes”) מתפריט "חלון" ובוחרים את הפלטה הרצויה.ציור דברים על האריג

תוכן העניינים

ארגז הכלים