arrow

ציור דברים על האריג

כמובן שעכשיו, כשאתה בקי עם שטח העבודה שלך, תרצה להתחיל לצייר דברים. אבל לפני שנתחיל לדבר "באופן רשמי" על ציור וירטואלי, עלינו לדון בעוד מספר דברים.

כמו כל תוכנה טובה, Adobe Photoshop  משתמש במטפורה מורכבת בזהירות כדי להפוך משימה מאוד מורכבת המתבצעת בעזרת מחשב לתהליך נחמד וקל להבנה.

Photoshop מכיל מספר אופציות של שימוש בחרט (stylus) עם לוח ציור לשם התנסות יותר מסורתית/אינטואיטיבית בציור. לדוגמה, אתה יכול להשפיע על מידת העובי של משיכת המכחול ע"י הוספת לחץ על לוח הציור. זה עובד יותר כמו כלי אומנותי אמיתי ושונה ממה שתתנסה עם העכבר. אולם, רוב המפתחים ברשת אינם משתמשים בכלים אלה. לכן נדלג על הדיון על אופציות stylus.

כמו צייר, תתחיל את עבודת הציור שלך בכך שתערבב את הצבעים שלך ותבחר את המכחול.

לכן, לפני שנתחיל לצייר, יש לדעת קודם כמה דברים על סוגי הכלים הפרוסים לפניך, וכמו כן היכן כל הצבעים ממוקמים על כן-הציור שלך.בחירת צבע

תוכן העניינים


פלטות