arrow

אריג הציור

אריג הציור היינו השטח בו תיצור ו/או תשנה תמונות. על פי ברירת המחדל Photoshop נותן לך אריג ציור לעבוד אתו, אבל ניתן בקלות לפתוח אחר ע"י שימוש בפריט "חדש"  מהתפריט "קובץ".

לעת עתה נשתמש באריג ברירת המחדל הניתן לנו ע"י Photoshop.

כפי שניתן לראות מהתמונה למטה, לכל אריג ציור יש שורת כותרת עם חלון בקרת כפתורים ושטח הציור. אם שינית את גודל אריג הציור כך שהחלון נהיה גדול יותר משטח הציור, כפי שעשינו בלכידת המסך למטה, Photoshop ימלא את השוליים בשטח אפור שלא ניתן לצייר עליו.

[Image7.gif]

הערה: ניתן לפתוח כל מספר של אריגים, לפי הצורך. כל אריג נגיש דרך תפריט "חלון" או ע"י הקשה עליו עם העכבר.

לשורת הכותרת יש כמה תפקידים. קודם כל היא מראה את השם של התמונה הנוכחית וכן מידע על צורת הצבע (color mode) וסקלת ההגדלה (zoom scale). על פי ברירת המחדל השם יהיה Untitled-1”", אבל ברגע שאתה שומר את התמונה הוא ישתנה לשם שבו שמרת את התמונה. צורת הצבע וסקלת ההגדלה הם נושאים יותר מורכבים, ונדבר עליהם אחרי הבהרת היסודות.

היבט נוסף של שורת הכותרת הוא שאפשר להשתמש בה כדי להזיז את אריג הציור לכל מקום בשטח העבודה ע"י כך שמקישים על מקש העכבר, מחזיקים אותו על שורת הכותרת וגוררים את העכבר.

לבסוף, שורת הכותרת מספקת כמה כפתורי בקרה. כמו באפליקציות אחרות, ניתן להשתמש בכפתורי הקטנת חלון (minimize ), הגדלת חלון (maximize ) או השמדת אריג הציור.

לפני שנמשיך, נסה לעבוד מאט עם אריג הציור. לדוגמא, נסה להקטין ולהגדיל את האריג, ואז השמד אותו. כעת ניתן בקלות לפתוח אריג חדש ע"י בחירת "חדש" מתפריט "קובץ".

[Image8.gif]

אחרי שתעשה את זה יופיע "דו-שיח של אריג חדש" (“New Canvas Dialog" ). תוכל להשתמש בדו-שיח זה ליצירת אריג משלך. נסה את זה. קרא לאריג שלך MyCanvas1, קבע את הגובה (Height) ל- 132 פיקסלים ואת הרוחב (Width) ל- 172 פיקסלים, ולחץ על כפתור ה-"OK". (שים לב שכעת אנו לא מתייחסים ל"צורה" (Mode) או רזולוציה (Resolution). נדבר עליהם מאוחר יותר. כעת פשוט קבל את ברירות המחדל).

[Image9.gif]

כשתלחץ על כפתור "”OK , תראה את האריג החדש מופיע. נסה ליצור עוד אריג לשם תרגול. הפעם שם האריג יהיה "MyCanvas2", וקבע את הגודל ל- 3 אינצ'ים על 3 אינצ'ים.

עכשיו צריכים להיות לך שני אריגים פתוחים. נסה להזיזם ולהחליף ביניהם. אתה יכול לבחור ביניהם או ע"י הקשה על שורת הכותרת של האריג או ע"י בחירת שם האריג מתפריט "חלון".

[Image10.gif]ארגז הכלים

תוכן העניינים

שורת התפריט