arrow

הכלי כתם (The Smudge Tool)

[Image56.gif]

בכלי כתם משתמשים כדי למרוח צבע על האריג. האפקט דומה מאוד לציור באצבע. אפשר להשתמש בכלי כתם ע"י הקשה על סמל הכתם ואז להקיש על האריג. גרור את הסמן בכיוון בו אתה רוצה למרוח, כאשר אתה ממשיך ללחוץ על כפתור העכבר.

כרגיל, יש לך המון אופציות המשפיעות על הכתם שלך, הממוקמות בפלטת האופציות.

[Image57.gif]

לרוב תשתמש באופציית הלחץ. אופציית הלחץ מתאימה את עצמת הכתם. אם תקבע את הלחץ להיות 100%, תמחק לגמרי את הצבע הקיים. אם תקבע אותה להיות 20%, זה יראה כאילו אתה מנסה למרוח צבע מיובש.

נוסף על כך, יש לך כמה אופציות מועילות בתפריט אופציות המברשת, כמו "מכהה" ו"מאיר". הדוגמאות של 'לחץ' ו- 'מכהה' מוצגות מטה.

[Image58.gif]

אופציה נחמדה נוספת היא "ציור באצבע" (Finger Painting”"). כששדה ה- 'ציור באצבע' מסומן, Photoshop יוסיף מעט מצבע הקדמה לכתם שלך. זה מחקה מצב בו באמת טבלת את האצבע שלך במעט צבע לפני שביצעת את הכתם.

[Image59.gif]

האופציה האחרונה היא "מיזוג דוגמאות" (Sample Merged), המשמשת לערבוב צבעים מהשכבות הנמוכות באריג רב שכבתי. עוד לא דיברנו על אריגים רב שכבתיים, לכן נשאיר את הדיון הזה לאחר כך.הכלי מוקד (The Focus Tool)

תוכן העניינים

הכלי מחק (The Eraser Tool)