arrow

הכלי הזזה (The Move Tool)

כלי ההזזה הוא די שימושי. [Image79.gif] כלי זה מאפשר לך לקחת כל בחירה ולהזיזה למקום אחר באריג. כמו כן הכלי מאוד פשוט לשימוש. לחץ והחזק על הבחירה, ואז גרור את העכבר כדי להזיז את הבחירה.

שים לב שאין דבר מתחת לבחירה שהוזזה השטח שנשאר יתמלא בצבע הרקע. שים לב גם שאם תקיש על שדה "הכפלת-הפיקסלים" (pixel-doubling checkbox) בפלטת האופציות, תגביר את מהירות קצב הרענון (מספר פעמים בשנייה בהן מעודכנת התצוגה במסך), כך שפעולת ההזזה תתבצע בזמן אמת.

אתה יכול גם להזיז בחירות פיקסל אחר פיקסל ע"י שימוש במקשי החצים. זה נותן הזזה יותר מדויקת, אבל זה פחות נוח בהזזות גדולות. שים לב גם שאתה יכול לקבל את המצב המדויק של המסך אם תסתכל פלטת המידע (info palette).הכלי חיתוך (The Crop Tool)

תוכן העניינים

הכלי שרביט הקסם (The Magic Wand Tool)