arrow

הכלי מודל (The Marquee Tool)

הכלי מודל היינו הכלי הבסיסי ביותר מתוך כלי הבחירה, ובדרך כלל אחד השימושיים ביותר. הכלי הזה משמש לציור בחירות המבוססות על צורות גיאומטריות. ספציפית, כלי המודל מאפשר לך לצייר בחירות מלבניות ואליפטיות. כדי לעצב את הבחירה, יש להקיש ולגרור את העכבר.

ניתן לבחור בקלות את הצורה הגיאומטרית ע"י שינוי הערך של "צורה" (Shape) בפלטת האופציות. שיטה מהירה לגשת לכלי המודל היא המקש "M". מקש זה מאפשר לך גם להחליף בין מלבן ואליפסה.

[Image72.gif]

שים לב שיש שני מקרים מיוחדים, בהם אתה מחוייב לשורה יחידה של פיקסלים או עמודה יחידה של פיקסלים.

שים לב שריבוע הוא מקרה פרטי של מלבן, ומעגל הוא מקרה פרטי של אליפסה. כדי לקבל ריבוע או מעגל ממודל המלבן או מודל האליפסה, לחץ והחזק את מקש ה-SHIFT בזמן שאתה גורר את העכבר ליצירת הבחירה שלך.

פעולה רצויה לעיתים קרובות היא היכולת לצייר צורה מלבנית או אליפטית. לשם כך, פשוט השתמש בכלי הבחירה שלך להגדיר את קו המתאר של הצורה שלך ואז השתמש בפריט 'עריכה > מלא' (Edit > Fill) או 'עריכה > הנפה' (Edit > Stroke) כדי למלא או לצייר קו מתאר של הצורה.

כשאתה גורר את העכבר ליצירת הבחירה שלך, עליך לשים לב שהבחירות מצויירות החוצה מהנקודה אותה הקשת על האריג בהתחלה. לעיתים זה יכול להביך אותך, במיוחד אם אתה מנסה לבחור שטח עיגולי מסביב לנקודת בסיס מסוימת. למרבה המזל, ל-Photoshop  יש תשובה לכך. כדי לצייר את הבחירה החוצה מהמרכז, לחץ והחזק מקש ה-ALT בזמן גרירת העכבר ליצירת הבחירה.

כמובן, כדי לעשות את הבחירה שלך Anti-aliased, ניתן להשתמש בשדה ה- ' Anti-alias' (Anti-alias checkbox), או בשדה ה-"מגע קליל" (Feather checkbox) או בשניהם. שדה המגע הקליל פשוט מספק מידה נוספת של Anti-aliasing.הכלי לאסו (The Lasso Tool)

תוכן העניינים

בחירת דברים