arrow

בחירת דברים

במבוא לפרק הראשון נאמר ש-Photoshop אינה באמת תוכנת ציור, ולמרות זאת כל הפרק למדנו כיצד לצייר על האריג. זה בגלל שבהתחלה היה עליך ללמוד את היסודות של Photoshop, לפני שנמשיך לדברים יותר מרגשים. בפרט, במחצית הראשונה של הפרק הזה נעבוד עם "בחירות" (“Selections”).

בחירות הן אזורים בתוך האריג אותם אתה מפריד מכל שאר האריג. אתה יכול ליישם באזורים אלה אפקטים מיוחדים, או שינויים מתוחכמים, להעתיק, לגזור, להטיל, להזיז, לסובב או להגדיל אותם.

חשוב להבין ש- Photoshop שונה מתוכנות אחרות בהן ניתן לבחור דברים. לדוגמא, תחשוב על מעבד התמלילים שלך. סביר ביותר שכשתרצה לבחור מילה, תבצע לחיצה כפולה על המילה. מעבד התמלילים שלך יודע לבחור את המילה בגלל שאותיות הן עצמים מבודדים.

ל- Photoshop אין את הנוחיות הזו. כאשר אתה סורק תמונה של פנים, אין ל- Photoshop דרך להבחין בין העיניים והאף שעל הפנים האלה, בגלל שהתמונות מבוססות על פיקסלים, ולא מונחה עצמים. Photoshop יכול לתפעל את הפיקסלים האלה, אבל אינו יכול להבדיל ביניהם בצורה אינטליגנטית במונחים של משמעות כללית על התמונה.

זהו דבר טוב, כי אחרת תפיק מכך תועלת קטנה. למרבה המזל, אתה לא צריך להחליט לאילו חלקים משמעותיים שייכים אילו פיקסלים. לדוגמא, אתה יכול לרצות לבחור זוג משקפיים שעל הפנים כדי לשנות את צבע המסגרת. סיבות אופייניות לבצע בחירות הן:

·        עריכת חלק מהאריג

·        יצירת מסיכה (Mask) או שכבה (Layer)

·        קיצוץ שולי התמונה

·        יישום מסננים (Filters) ואפקטים מיוחדים על התמונה

כדי לבחור חלק מהאריג, תצטרך להשתמש באחד מכלי הבחירה, עליהם נדבר מאוחר יותר. אבל כל כלי הבחירה מבצעים את אותה המשימה הבסיסית, הם מציירים קו מתאר סביב חתיכה מסוימת של האריג עם 'מודל'(Marque)  קטן ומסנוור, הנראה כמו קו מקווקו.

ברגע שבחרת אזור, אתה יכול לתפעל את האזור הזה בדרכים רבות. נבצע תפעולים רבים של בחירות במהלך הפרק הזה והבא, לכן הכרחי להבין היטב כיצד לבחור אזורים.

 

התאמת הבחירה

אנו נדבר על מספר כלים ליצירת בחירה ראשונית, אבל עלינו לציין שלכל הבחירות יש מספר תכונות משותפות.

אחת מהן היא שכל בחירה יכולה להתבטל ע"י הקשה מחוץ לאזור הנבחר או ע"י בחירת 'בחירה > כלום' (Select > None) מהתפריט הראשי.

תכונה אחרת היא שאתה יכול לערוך את הבחירה. זהו דבר טוב כי יהיה מאוד לא נעים ליצור בחירה מפורטת ואז לגלות שפספסת חתיכה קטנה אחת. למרבה המזל אתה יכול להוסיף בקלות לבחירה, להוריד מבחירה או ליצור בחירה מחיתוך של בחירות אחרות.

כדי להוסיף לבחירה לחץ והחזק את מקש ה-Shift והשתמש בכלי הבחירה כדי להוסיף לקו המתאר הנוכחי.

כדי להוריד מבחירה לחץ והחזק את מקש ה-Option או ה-Alt (תלוי במערכת ההפעלה), והשתמש בכלי הבחירה כדי להוריד מקו המתאר הנוכחי.

כדי ליצור חיתוך של בחירות לחץ והחזק את המקשים Alt ו-Shift והשתמש בכלי הבחירה כדי לבטל את כל הבחירות חוץ מהחלקים החופפים של שתי הבחירות.

אתה יכול גם להחביא את קו מתאר הבחירה אם הוא מפריע לריכוז שלך ע"י הקשת Ctrl+H.

בנוסף אתה יכול להפוך את הבחירה, ז"א לבחור את כל מה שלא נבחר ע"י הבחירה שלך ע"י בחירת 'בחירה > הפוך' Select > Inverse)) מהתפריט הראשי.

ישנם גם מספר כלים built in’' להתאמת הבחירה ברכיב התפריט "בחירה". אלה כוללים "צמיחה" (Grow), "דומה" (Similar), "מסגרת" (Border), "החלקה" (Smooth) ו"הרחבה"/"כיווץ" (Expand/Contract). כל אלה משנים ומתאימים את הבחירה בדרכים מוגדרות מראש.

זהו דו"ח מפורט של התכונות המשותפות של כל הבחירות. כעת נסתכל על רשימת הכלים בהם ניתן להשתמש ליצירת בחירות.הכלי מודל (The Marquee Tool)

תוכן העניינים

הכלי הגדלה (The Zoom Tool)