arrow

הכלי לאסו (The Lasso Tool)

הכלי Marquee הוא בהחלט כלי נהדר, ושכאתה משתמש במקשים SHIFT ו-ALT כדי להוסיף או להחסיר מבחירה, אפשר ליצור בחירות די מורכבות. אבל לעיתים קרובות מה שאתה באמת רוצה זה כלי בחירה בצורה חופשית. כלי בחירה בצורה חופשית כמו לאסו מאפשר לך לצייר שטח בחירה באופן דומה להעתקה של התמונה דרך נייר העתקה.

[Image73.jpg]

כדי ליצור בחירה בצורה חופשית, בחר את כלי הלאסו [Image74.gif] והקש וגרור על האריג.

הבחירה תעקוב אחרי הגרירה שלך.

ללא ספק, זה לא סביר שתצליח ליצור את הבחירה בצורה החופשית ישר בפעם הראשונה, כי העכבר שלך יכול להחליק. למרבה המזל, אתה יכול להשתמש במקשי ה-SHIFT וה-ALT  כדי להוסיף ולהחסיר מהבחירה. כמו כן החזקת מקש ה-ALT בזמן גרירת הלאסו גורמת ליצירת מצולעים באופן דומה למה שאתה היית עושה כדי ליצור קווים ע"י שימוש באחד מכלי הציור שפורטו בפרק הראשון.

שים לב שאם אתה לא מתאם באופן מושלם את ההתחלה והסוף של בחירת הלאסו, Photoshop  יסיים בשבילך את העבודה הוא יצייר קו מהסוף להתחלת הבחירה. הכלי שרביט הקסם (The Magic Wand Tool)

תוכן העניינים

הכלי מודל (The Marquee Tool)