arrow

הכלי טפטפת העין (The Eye Dropper Tool)

[Image68.gif]

הכלי טפטפת העין משמש לקליטת ערך הצבע מהאריג. זהו כלי מאוד שימושי בגלל שלעתים תקופות קורה שברצונך להחליף צבע במהלך הציור לצבע הנמצא כבר על האריג, ואתה לא רוצה לעבור את כל הדרך של דו-שיח הבחירה. במקרים אלה הקש על הכלי טפטפת העין שבארגז הכלים והקש על הצבע בתוך האריג שאותו אתה רוצה לבחור. כשתעשה כך, צבע הקדמה בתיבות הצבע ישתנה לצבע הנבחר.

לכלי טפטפת העין יש אופציה יחידה שמאפשרת לך לקלוט את הצבע המדויק או את ממוצע הצבעים שמסביבו. נסה את זה ותראה כמה שזה פשוט לשימוש.הכלי הגדלה (The Zoom Tool)

תוכן העניינים

הכלי גוון (The Toning Tool)