arrow

- יצירת חזית הקשתReal World Example

המשך לעבוד עם הקובץ שנוצר קודם.

1.כווץ והחלק (Contract and Feather) מסכה בגודל מלא (Full size mask).

-         כבה את שכבות ה"Colorized" וה"שחורה" (הקש על סמל העין בכל שורה).

-         הקש על שכבת הרקע.                                    

[Image153.gif]

-         הקש על סמל "שכבה חדשה".

-         שנה את שם השכבה הזו ל-Rainbow Facade

         (חזית הקשת).

-         טען את המסכה בגודל מלא.

-         'בחירה > שינוי > כווץ' (Select > Modify > Contract) לערך 3.

-         'בחירה > החלקה' (Select > Feather) לערך 2.

-         הדוגמא מראה את הכיווץ של המסכה.

2.שכבת חזית הקשת החדשה עם מילוי ספקטרום (Spectrum Fill)

[Image154.jpg]

-         בחר את כלי ה- Gradient מארגז הכלים.

-         בחר את ה- Gradient ספקטרום מרשימת Gradients פלטת הכלים (Tools Palette Gradient List).

-         יישם את הספקטרום על בחירת חזית הקשת  מהפינה התחתונה השמאלית לפינה העליונה הימנית (פיזור A ל-B).

3.גרום לזה להראות דומה יותר לדוגמא הנ"ל

[Image155.gif]

-         הצג את שתי השכבות "Colorized" ו"שחורה" (הקש על תיבות מהתצוגה Display boxes   כדי להחזיר את סמל העין).

-         הזז את השכבות "Colorized" ו"שחורה" אל   מתחת לשכבת חזית הקשת.

 

 

 

 

טקסט בחזית הקשת

תוכן העניינים

הכנת חזית הקשת (RainbowFacade Preparation)