arrow

מהו מילוי/ דלי צבע (Fill / Paint Bucket (

כלי המילוי (Fill tool)

[Image97.gif]מילוי היינו זמין גם כבחירת "תפריט עריכה" Edit Menu choice)), וגם כבחירה בארגז הכלים, כפי שניתן לראות בדוגמא הזו.

יש כלים שיש להם קיצורי-דרך של המקלדת, וחלקם אפשר אפילו לשנות עם כפתור ה-SHIFT.

קיצורי דרך של המקלדת הם מאוד פרודוקטיביים. בחר כמה פקודות בהן משתמשים לעיתים תכופות, ולמד את הקיצורים שלהן. כל שבוע הוסף כמה קיצורים.

תוך זמן קצר הקיצורים יהפכו להרגל. כמה קיצורים בסיסיים זהים גם ב- Windows כמו הקיצורים הבאים:

שמור Save:      Ctrl+S

גזור Cut:           Ctrl+X

העתק Paste:     Ctrl+V

 

פקודת מילוי (Fill command)

מילוי יכול להתייחס לבחירה, שכבה או אלמנטים בשכבה. סידורי ברירת המחדל הם מצב נורמלי (Normal Mode), אטימות 100%, מילוי בצבע הקדמה, כמו בדוגמא הבאה.

 

Anti-Aliased

[Image98.gif]

בדוק את שדה Anti-Aliased, כדי להימנע מ- jaggies. Jaggies הם צעדי-מדרגות הנראים בכל קו או שפה, העשויים מצירים אנכיים או אופקיים אמיתיים.

 

 

אופציית סובלנות (Tolerance Option)

הגדרת (setting) הסובלנות משתרעת מ- 0 ועד 255. הגדרת ה- 0 עובדת טוב עם צבע רקע חלק יחיד. הכנס סובלנות גבוהה יותר כדי  לבחור טווח רחב יותר של צבעים.

עשיית הגדרת סובלנות נכונה זה כמו למקד עדשות מצלמה. תתקרב ע"י הגדרה גדולה או קטנה יותר, והשתמש במרווחים של 25 עד 50. אז תצמצם ע"י מרווחים קטנים יותר, עד למיקוד מלא על המטרה.

מיקום הסמן יכול להיות קריטי כשעושים טווח מילוי רחב. טווח המילוי הממשי נקבע ע"י המיקום המדויק של הסמן, אבל קשה להקיש על אותה הנקודה בדיוק כל פעם שבודקים את הגדרת מילוי הסובלנות.

יכול היה להיות מועיל אם Photoshop היה מספק פקודת "חזור-מילוי" (Repeat-Fill). זה היה מאפשר למצב של הקשה יחידה (single-click-position) לשמש לבדיקות רבות של טווח הסובלנות.

עד אז ניתן להציע שתי שיטות עבודה. האחת היא להשתמש במצב מוגדל (magnified mode) . השנייה היא ליצור שכבה חדשה מעל לשכבת המטרה. מקם את סמן cross hair marker על השכבה החדשה. הפעל את שכבת המטרה ומלא ע"י שימוש ב- cross hair כמדריך.

 

אופציית מילוי דפוס (Pattern Fill Option)

אופציית הדפוס אינה פעילה עד שהדפוס מוגדר. ניתן לראות את זה בדוגמא הקודמת.

[Image99.gif]

מילוי דפוס הוא כלי בעל כוח המאפשר לך למלא עם כל גורם התמונה. התמונה יכולה לבוא כקליפ-ארט (אוסף של דמויות שאפשר לשלב במסמך), או להיות מבוצעת לפי הזמנה. אף שטחים שקופים יכולים להיות חלק מהדפוס.

 

הנוהל:

הגדר שטח דפוס התמונה ע"י שימוש בכלי המודל המלבני (מקש ה-M). קבע מצב "הגדרת דפוס" (Define Pattern mode), ע"י 'עריכה > הגדרת דפוס' (Edit > Define Pattern).

[Image100.gif]

הדפוס הוא כעת זמין כאופציה תחת רשימת תוכן דלי הצבע (Paint Bucket Contents list), כפי שנראה בתמונה משמאל.

 

תיבת דו-שיח תפריט המילוי (Fill Menu Dialog Box)

בחירת 'עריכה > מילוי' (Edit > Fill) מתוך תפריט הבחירות פותח תיבת דו-שיח עם אופציות השונות מפלטת דלי הצבע (Bucket Palette Paint). הרשימה המתקבלת מציעה יותר ברירות.

[Image101.gif]

רוב הזמן משתמשים בפלטת דלי הצבע בגלל שהיא נוחה ומהירה. יש לה גם אופציית סובלנות שאינה זמינה בתיבת דו-שיח המילוי.



 

מהו שיבוט/חותמת גומי (What Is Cloning/Rubber Stamp)

תוכן העניינים

מהן שכבות (Layers)