arrow

מהו שיבוט/חותמת גומי

What Is Cloning/Rubber Stamp

[Image102.gif]

המושג חותמת הגומי לקוח מהעולם האמיתי לשמש כחותמת גומי אדם שאין לו שום סמכות משמעותית מעבר לאישור החלאות של אחרים. פלטת האופציות עושה ממנו כלי בעל עצמה.

אופציות של חותמת הגומי

[Image103.gif]

ההבדל בין ערוך (aligned) ללא ערוך (non-aligned) היא מה שזוכרים. זה מתייחס לקשר בין הסמן לבין נקודת המוצא.

 

 

 

 

שיבוט (ערוך) - Clone (aligned)

שיבוט (ערוך) מתייחס לנקודת המוצא כאל בן זוג בריקוד. הם זזים יחד בקשר מדויק וקבוע. לא משנה כמה פעמים העכבר מופעל כדי להטביע חותמת על התמונה, הקשר לעולם אינו משתנה.

זהו כלי נהדר לניקוי רקע. קרוב לוודאי שזה אופציית חותמת הגומי הפופולרית ביותר.

שיבוט (לא ערוך) - Clone (non-aligned)

שיבוט (לא ערוך) מתייחס לנקודת המוצא כאל נקודה קבועה על התמונה. כל פעם שחותמת הגומי מופעלת, התמונה הרצויה מצויירת החל מנקודת המוצא.

זה מאוד לא נוח. זה דורש שהפעולה תושלם בתנועת עכבר או עט ממושכת אחת. עדיף היה לו משנה המקלדת היה שומר את נקודת ההתייחסות כשהמשתמש מרפה את ידו.

שיפור ע"י שימוש בשיבוט (ערוך)

לקיחת סימן מוך (lint mark) מהרקע היא משימה קלה (snap). כדי להקים נקודת מוצא של שיבוט (ערוך), החזק את מקש ה-ALT, ולחץ על סמן חותמת הגומי בשטח המטרה המצוין ע"י עיגול.

בחר את גודל החותמת שלך מפלטת המכחולים. לחץ על מכחול חוד פיקסל מטושטש 17. החוד המטושטש עוזר להחליק פנימה (feather-in) את השיפור.

לחיצה כפולה בתא בחירת המכחול תפתח את תיבת הדו-שיח שלה. הבט על חלון זה בעצמך.

משופר (Retouched)

הסר את סימן המוך עם פעולת הדריכה (איתור) - stamping (spotting) action. בהשוואה לשימוש המשעמם של  spotone (צבע רעלי למחיצה), שיבוט הוא הרבה יותר בטוח, מהיר, ויותר נחמד.

אי הסדירות (irregularity) של הרקע אותו אתה עשוי לראות היא מוצר מלאכותי של JPG (JPG artifact) בתצוגת התמונה, ולא עבודת שיפור רעה.

תצלום-בזק ושמור (From Snapshot and Saved)

שניהם הנם וריאציות על הבסיס של רעיון החותמת. בשילוב עם שיבוט או דפוס, התוצאה יכולה להיות מורכבת מאוד ו-  painterly.

לקיחת תצלום-בזק היא אופציה מתוך "הגדר דפוס" (Define Pattern) מתחת לתפריט ה"עריכה" (Edit menu).

אופציית אימפרסיוניסט (Impressionist Option)

[Image108.jpg]

אופציית אימפרסיוניסט אינה מרשימה, היא עתירת עבודה ומתסכלת. לכן נמצאה שיטה יותר אינטואיטיבית. התהליך הוא כדלהלן:שכפל את תמונת המקור שלך (גרור את נגטיב/רקע המקור לסמל "שכבות חדשות"). יישם את המסננים הבאים לשכבת ההעתק. 'מסנן > רעש > הוסף רעש' ערך 8 (Filter > Noise > Add Noise… )'מסנן > טשטוש > טשטוש תנועה > ערך הרדיוס 1' (Filter > Blur > Motion Blur > Radius value 1)כאן האפקטים נכונים, אבל יותר מדי פרטים אבדו. לכן מוסיפים את השכבה השלישית ליותר פרטים.

 

 

 

 

[Image109.gif]

המראה הסופי נובע משילוב של אפקטים של מסנן וכוונון אטימות השכבות.שכבה #3:שכבה של יותר פרטים באטימות 50%.שכבה #2:שכבת עבודה/אפקטים באטימות 72%.שכבה #1:שכבת רקע/נגטיב באטימות 68%.

 

 

 מהם מסננים (Filters)

תוכן העניינים

מהו מילוי/ דלי צבע (Fill / Paint Bucket (