arrow

מהן שכבות (Layers)

עצם העובדה שיש לנו גישה לערוצים היא די מדהימה. השימוש בשכבות הוא אף עוד יותר פנומנלי. זה מאפשר לך לעשות עבודת אבטיפוס חומר מרוכב במהירות ובקלות. זה יוצר הרבה מקום למשחק הדמיון.

לשכבות אין השוואה של אחד לאחד בטכניקת אמנות הגרפיקה המסורתית. העתק-והדבק, והשימוש בנייר העתקה הם השוואות גסות. השוואה טובה יותר קיימת בתעשיית האנימציה.

[Image94.gif]

הטכניקה המשמשת באנימציה תאית (cell animation) מתקרבת למושג הכוח של שכבות. סצנות אנימציה בסגנון של דיסני מיוצרות ע"י הערמת הרבה שכבות של גיליונות של אצטט נקי עם יצירות אמנות מצויירות עליהם.פרוייקט ב- Photoshopיכול בקלות להסתיים כשהוא נראה מאוד דומה לזה. הסתכל על דוגמת השכבות שמשמאל, המראה את כל השכבות לקובץ psd.

גישה נוחה היא לנצל את שכבת הרקע כנגטיב, ואז כל העבודה הפעילה נעשית על עותקים או שכבות אחרות מעל הרקע.

 

 

 

 

 

[Image95.gif]

היוצאת מן הכלל היחידה יכולה להיות פקודת ה- Auto Levels ('תמונה > הסדר >  Auto Levels ', או Image > Adjust > Auto Levels). זוהי פקודה של צעד אחד, ש"מסדירה כהלכה" את רוב התמונות המצולמות.סמל התצוגה הוא העין. הקש עליו כדי להסתיר את השכבה. השכבה נעשית בלתי נראית, וסמל העין נעלם.

השכבה הפעילה מצוינת ע"י סמל המכחול. הקש עליו כדי לנעול את השכבה לשם הגנתה. השכבה תהיה נראית לעין, אבל לא ניתנת לשינוי, וסמל המכחול ייעלם.

סמל השרשרת מציין את סטטוס הקישור של השכבה. שכבות מקושרות ניתנות למיזוג, מועברות להיות ביחד, ופעולות חיבור אחרות אפשריות. בדוגמא הנ"ל, "אפקט הרקע" (Background Effect) מקושר "צבע הרקע" (Background Color). אם אפקט הרקע נע, צבע הרקע יתאים את התנועה.

שלושת כפתורי פלטת הצבעים

צור שכבת מסכה (Create Layer Mask)

צור שכבה חדשה (Create New Layer)

Trashcan (פח זבל)

 

צור שכבות מסכה

יוצר מסכה על פני כל השכבה, אותה אפשר לשנות.

 

צור שכבה חדשה

ניתן ליצור שכבה חדשה ע"י הקשה על סמל "צור שכבה חדשה" (Create New Layer icon). השכבה החדשה תהיה מעל השכבה הפעילה.

ניתן ליצור העתק של שכבה ע"י גרירת השכבה לסמל ה"צור שכבה חדשה". שכבת העותק תהיה מעל לשכבה המקורית.

 

Trashcan

ניתן לבטל שכבה ע"י גרירתה לסמל ה- Trashcan. ניתן לבטל שכבה פעילה ע"י הקשה על סמל ה- Trashcan.מהו מילוי/ דלי צבע (Fill / Paint Bucket (

תוכן העניינים

מהן מסכות (Masks)