arrow

-הגדרת המברשת Brush

Photoshop משתמש במושג כללי "מברשת" כדי לתאר כל כלי ציור. לכן לכלי "מברשת צבע" (“Paint brush”) תיהיה מברשת, וגם לכלי "עפרון" (“Pencil”) תיהיה מברשת. זה מעט מבלבל בהתחלה, אבל מהר מאוד תתרגל למינוח. למעשה, נוח לחשוב על המברשת כעל "חוד ציור" של הכלי שבו אתה משתמש. לכן ניתן להתייחס למברשת של מברשת הצבע כאל זיפים של מברשת הצבע, ולמברשת של העפרון כאל חוד של עפרון.

החשיבות בהגדרת ה"מברשת" היא בכך שלאחר הגדרת המברשת היא יכולה להיות מותאמת אישית. לדוגמא, אתה יכול לשנות את הצורה והגודל של המברשת. תחשוב על נקודה של עפרון מחודד מול נקודה של עפרון לא מחודד ודמיין את הקווים השונים שעפרונות אלה יציירו. באופן דומה תחשוב על הצורה של הכתב של עט מול חוד של "סמן פלא" (magic marker) או עט זוהר. למרות שהמברשת של ברירת המחדל היא מאוד רבת עוצמה, יהיה מועיל להתנסות בעבודה עם מברשות מותאמות אישית בגלל שכל סוג של מברשת יהיה יותר טוב או פחות טוב במצבים שונים.

כדי לבצע התאמה אישית של המברשת יש להיכנס לפלטת "אופציות" (“Options”):

[Image19.gif]

עיצוב המברשת

ההתאמה שאותה תבצע הכי הרבה זה שינוי גודל המברשת. לשם כך יש להשתמש בתווית "מברשות" (“Brushes”) בפלטת "אופציות" ולבחור במברשת גדולה או קטנה יותר ע"י שימוש בטווח הנתון.

למעט ה"עפרון", צורות המברשות תמיד anti-aliased. לכן אתה יכול לבחור גם חוד קשה וגם חוד רך ע"י בחירת עיגול של חוד מוצק (solid) או רך (blended).

התאמה אישית של המברשת

Photoshop מאפשר לך ליצור מברשת משלך אם אתה צריך משהו שאינו מוצע בסט של ברירת המחדל של המברשות.

אם תכנס לתפריט מברשות מהתפריט הנשלף של פלטת האופציות, תראה את הפעולות השונות אותן אתה יכול לבצע.

[Image20.gif]

בפרט שים לב לפריטי התפריט "אופציות מברשת" (“Brush Options") ו"מברשת חדשה" (“New Brush”). הקש על כל אחד מהם ואתה יכול לתאם את המברשת שלך

[Image21.gif]

כפי שאתה יכול לראות, יש מספר גורמים שיש להגדירם במברשת בנוסף על גודל ומוצקות. תתבקש גם להגדיר את 'סידור רווחים' (Spacing), 'זווית' (Angle) ו- 'עגלגלות' (Roudness) של המברשת.

'סידור הרווחים' מפקח על התדירות בה הכלי משפיע על התמונה בזמן שאתה גורר. אם תגרור את העכבר במהירות על האריג, ותפעיל את 'סידור הרווחים' ותקבל קווים מוכתמים. 'סידור רווחים' נמוך יעקוב אחרי העכבר שלך באופן יותר מדויק.

[Image22.gif]

'זווית' מאפשרת לך לסובב את צורת המברשת שלך על ציר וזה שימושי רק במברשות אליפטיות או בעלות צורה משונה.

'עגלגלות' משמשת כדי להתאים כמה המברשת היא אליפטית. הערך 100 יוצר מעגל והערך 15 יוצר צורה אליפטית ארוכה ורזה.

[Image23.gif]

במובן, ניתן גם ליצור מברשות מותאמות לגמרי או לטעון את אלה שנוצרו קודם.

התאמת המברשת שלך

עבור כל ציור, פלטת המברשות כוללת ג"כ תפריט נשלף של צורות אופן הפעולה של מברשות (brush modes). אופני פעולה אלה מתאימים כיצד הכלי ישתלב עם הצבע הקיים על האריג.

[Image24.gif]

כשאתה מצייר משהו על האריג, Photoshop משנה את הפיקסלים הקיימים ברקע בהתאם להגיון הציור. כך, אם אתה מצייר פס אדום ע"ג פס כחול, הפיקסלים בפס הכחול ישתנו לפיקסלים סגולים.

לכן ניתן לחשוב על ציור ב- Photoshop כעל תהליך המערב שלושה ערכים: ערך הבסיס, ערך הערבוב וערך התוצאה. מצבי המברשת מתאימים את אופן פעולת הערבוב. ספציפית, המצבים מתארים את האופן בו ערכי הבסיס והערבוב יפעלו זה על זה ליצירת ערך התוצאה. נסתכל על כל אחד מהמצבים.

המצב ה"נורמלי" (Normal) מיישם את ערך הערבוב המלא. במקרה של כלי ציור, הצבע המערבב יכסה לגמרי את צבע הבסיס. במקרה של כלי עריכה, ערך העריכה יבטל לגמרי את הצבע הנוכחי.

מצב ה"סף" (Threshold) הוא מיוחד לתמונות מסוג Bitmapped ו-Indexed Color. בעיקר הוא מבטיח שערך הצבע של הכלי מיושם בהתאם לצבע הזמין הקרוב ביותר במפת הצבעים. 

מצב ה"המסה" (Dissolve), הזמין רק לכלי ציור, מפזר באקראי את הצבע המערבב כדי לאפשר משיכות מברשת בטקסטורה מחוספסת לא anti-aliased.

המצבים ה"אחורי" (Behind) וה"בהיר" (Clear) זמינים בתמונות בעלות שכבות. בעיקר הם קובעים האם הצבע המערבב מתייחס לשכבת הקדמה או הרקע. לדוגמא, כאשר נבחר מצב "אחורי" הצבע יושם בשכבה האחורית וישתקף רק באזורים ריקים או שקופים באופן ברור.

המצב "הכפלה" (Multiply) מכפיל את הבהירות (brightness) של צבע הבסיס והצבע המערבב כדי ליצור טונים כהים יותר. אפקט הפוך ניתן להשיג ע"י שימוש ב"מסך" (Screen).

"ציפוי" (Overlay) עובד כמו "מסך" ו"הכפלה" בהתאם לערך צבע הבסיס. הגוונים של צבע הבסיס זזים לקראת הצבע המערבב. "אור רך" (Soft light) עובד כמו "ציפוי" עם עצמה קטנה יותר, ו"אור קשה" (Hard light) עם עצמה גדולה יותר.

"מכהה" (Darken) עושה את צבע הבסיס כהה יותר ע"י שימוש בצבע המערבב כיסוד לכך, ו"ממהיר" (Lighten) מבהיר את צבע הבסיס ע"י שימוש בערך הבהיר ביותר של הצבע המערבב. "הבדל" (Difference) משווה את ערכי הבהירות של צבעי הבסיס והמערבב ויוצר את ערך התוצאה ע"י החסרת הערך הקטן מביניהם מהערך הגדול.

"גוון" (Hue) מחליף את הגוון של הבסיס עם הגוון המערבב. "רוויה" (Saturation) עושה אותו דבר עם מידת הניקיון של הגוון מאפור או לבן ו"צבע" (Color) עושה אותו דבר עם הגוון והרוויה. "זוהר" (Luminosity) עובד באותה שיטה עם ערך הבהירות.

לבסוף דע שכמה שלא תתעסק עם המברשות, אתה תמיד יכול לחזור להגדרת ברירת המחדל ע"י שימוש באופציות "איפוס כלי" (“Reset Tool") או "איפוס כל הכלים" (“Reset All Tools”) מהתפריט הנשלף.

[Image25.gif]

 

הכלי עפרון (Pencil Tool)

תוכן העניינים

בחירת צבע