arrow

הכלי עפרון (Pencil Tool)

כעת, כשהכרנו את המברשת שלנו, נסתכל על כלי ציור ספציפי ונראה מה אנו יכולים לצייר. נסתכל על הכלי עפרון.

כדי להשתמש בעפרון פשוט בחר אותו מסרגל הכלים ע"י הקשה על סמל העפרון. [Image26.gif]   לאחר מכן אתה יכול לצייר על האריג. נסה לצייר, ועל תשכח לתאם את גודל המברשת, עגלגלות (roundness), זווית (angle) וכו'

[Image27.gif]

כפי שאתה יכול לראות, הכלי עפרון יכול להיות מאוד שימושי. בכל אופן Photoshop נותן לך אפשרויות רבות לשנות ולהתאים את העפרון עוד יותר.

כבר ראית את האופציות הרבות של המברשת בחלק הקודם. נסה כמה מהאופציות. אופציות "מסך" (Screen), "הכפלה" (Multiply) ו"ציפוי" (Overlay) פשוטות ונהדרות במיוחד.

[Image28.gif]

הערה: אם אי פעם תבלבל או תקלקל משהו בזמן ציור או התאמת האריג, עליך להשתמש ב"ביטול" (“Undo”) בתפריט "עריכה" (“Edit”). זה ייקח אותך אחורה להיכן שהיית לפני שבלבלת או קלקלת.

בכל אופן, לעפרון יש גם כמה אופציות שאינן התאמות כלליות. אחת מהן היא שהעפרון מאפשר להתאים את האטימות (Opacity) של המברשת ע"י שימוש במחוון "אטימות" על פלטת האופציות.

[Image29.gif]

אטימות מגדירה כמה מצבע הרקע ייראה דרך השורות אותן אתה מצייר עם העפרון שלך. נסה כמה ערכים שונים (תזדקק לרקע בצבעים שונים כדי לראות איך זה עובד)  

[Image30.gif]

אופציה שימושית נוספת היא "דהייה" (Fade) שמאפשרת לך לסמן פסים עם העפרון. נסה את זה ושים לב שאתה יכול לעשות דהייה בצורה שקופה או ע"י שימוש בצבע הרקע.

[Image31.jpg]הכלי מברשת צבע (Paintbrush Tool)

תוכן העניינים

הגדרת המכחול