ראשי > אינטרנט > היסטוריה

internet   אינטרנט

רשת האינטרנט של היום מבוססת על ארכיטקטורה של הרשת שפותחה (שנקראה APRANET) ועל פרוטוקול התקשורת שנכתב עבור רשת זו TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

למעשה אין רשת בשם אינטרנט. זהו כינוי לכל הרשתות הקטנות שמחוברות אחת לשנייה ויוצרות, בסופו של דבר, רשת גדולה וכלל עולמית בשם אינטרנט.

האינטרנט אינה שייכת לאף אחד , עמוד השדרה ממומן ע"י NSF - הקרן הלאומית למחקר (National Science Foundation) ונתמכת מבחינה טכנית ע"י IETF - ועדה של מדענים ומומחים הפועלת לפתור בעיות טכניות ובעיות תמיכה בנושא האינטרנט
(Internet Engineering Task Force).

  הקודם הבא