arrow

הכלי דלי צבע (The Paint Bucket Tool)

[Image45.gif]

הכלי דלי צבע הוא כלי שימושי נוסף. כדי להשתמש בו יש להקיש על סמל של דלי צבע נשפך שבארגז הכלים.

[Image46.gif]

כשתעשה כך, תראה שהמצביע שלך משתנה לדלי צבע וכשאתה לוחץ על האריג, אתה יכול למלא שטחים עם הצבע המצוין בתיבת הצבע הקדמי.

   

לכלי דלי הצבע יש את כל האופציות הרגילות של המברשת, וכמו כן מחוון האטימות, עליו כבר דיברנו. הכלי מאפשר לך לשנות גם את ערכי "תוכן" (Contents) ו"סובלנות" (Tolerance) בפלטת האופציות.

[Image47.gif]

הכלי "סובלנות" משפיע בעיקר על מידת ההרחבה שבה דלי הצבע ממלא את השטח. אם הוא נקבע על סובלנות גבוהה, הכלי ימלא את כל הגוונים של הצבע, ואילו הוא נקבע נמוך, הוא ימלא פחות גוונים. התמונה הבאה מראה איך "סובלנות" גבוהה יותר גורמת ליותר גוונים של אדום למלא בצבע הכחול. בפרק הבא נדון על אופציות "תוכן" ו"סובלנות" יחד עם תכונות מתקדמות נוספות של דלי הצבע. לכן לעת עתה פשוט תתנסה במילוי גושים בסיסיים של האריג.

[Image48.jpg]הכלי שיפוע (The Gradient Tool)

תוכן העניינים

הכלי טקסט (The Text Tool)