arrow

הכלי קו (Line Tool)

משתמשים בכלי קו לציור קוים ישרים על האריג. לשם כך יש לבחור את הכלי קו מארגז הכלים, להקיש פעם אחת על האריג לקבוע את נקודת ההתחלה של הקו, ואז לגרור את העכבר כדי לקבוע את אורך הקו מנקודת ההתחלה.

[Image35.gif]

כמו בעפרון ומברשת צבע, יש לך את הטווח השלם של אופציות המברשת ואת מחוון האטימות כדי להתאים את המראה של הקו שלך. כמו כן הכלי קו גם מאפשר לך לשנות את רוחב הקו בעזרת השדה "רוחב קו" (Line Width), את מצב Anti-aliasing ע"י שימוש בשדה Anti-alias,וכן האם אתה רוצה שהשורה תיגמר או תתחיל עם חץ ע"י שימוש בשדה "ראשי חץ" (Arrowheads). במקרה של אופציית ראש החץ, ניתן גם לשנות את הצורה של ראש החץ ע"י שימוש בכפתור "צורה" (Shape).

[Image36.gif]

נסה את הכלי וצייר כמה קווים וחצים על האריג.

[Image37.gif]

למרות שהכלי קו הוא די פשוט לשימוש, זו לא בדיוק הדרך הטובה ביותר ליצור קווים. למעשה, רוב המעצבים נוטים להשתמש במקש הSHIFT- במקום הכלי קו ליצירת קווים. כדי לצייר קו ישר עם כל כלי ציור או עריכה, עליך:

1.      הקש על האריג

2.      לחץ על מקש ה-SHIFT

3.      הקש על הנקודה השנייה על האריג

Photoshop יצייר קו בין שתי הנקודות שציינת. נסה את זה.

אתה לא צריך להסתפק בשתי נקודות. אם תמשיך להחזיק את מקש ה-SHIFT ותקיש נקודות נוספות על האריג, תוסיף קווים נוספים המחברים את כל הנקודות המצוינות. האם תוכל לבצע את העיצוב הבא מבלי להשתמש בכלי קו?

[Image38.gif]

ניתן גם לצייר קווים ניצבים לכל קו ע"י החזקת כפתור העכבר בזמן שלוחצים על מקש ה-SHIFT וגרירתו בכיוון אופקי או אנכי.

נסה ליצור את התמונה הבאה:

[Image39.gif]

 

 

הכלי מברשת אוויר (Airbrush Tool)

תוכן העניינים

הכלי מברשת צבע (Paintbrush Tool)