arrow

הכלי מברשת אוויר (Airbrush Tool)

מברשת האוויר עובדת באופן מאוד דומה למבקשת צבע חוץ מזה שהיא ממשיכה לשים צבע כל עוד לוחצים על כפתור העכבר. למעשה, חוץ ממחוון ה"לחץ" (Pressure slider), כל האופציות של מברשת האוויר זהים לאלה של מברשת צבע.

[Image40.gif]

[Image41.gif]

ה"לחץ" קובע את כמות הצבע הניתז כשלוחצים על העכבר. כדי להתיז (לרסס) צבע יש לבחור את הכלי מברשת האוויר, לוחצים על האריג ומחזיקים את כפתור העכבר בזמן שגוררים את הסמן על פני האריג. למעשה, התוצאה דומה מאוד למברשת אוויר, ואתה יכול  לעצב כתובות קיר (גרפיטי) מאוד מגניבות.

[Image42.jpg]הכלי טקסט (The Text Tool)

תוכן העניינים

הכלי קו (Line Tool)