arrow

הזמן בשביל ציר הזמן

עכשיו כל זה נורא מצחיק, אך אנו עדיין מדברים על הורדת קובץ בצורה ישנה, או על העברת קבצי אודיו (או וידיו) כקובץ עצמו באינטרנט. אם האינטרנט תומך בהעברה סדרתית אמיתית ש&! #1500; מולטימדיה ,כמו טלוויזיה, אנו זקוקים לסטנדרט אשר יאפשר לנו להעביר סוגים שונים של קבצי אודיו, גראפיקה, טקסט, ופורמטי וידיו בדרך סדרתית - אשר כפופה לציר הזמן. אנו חייבים להי! 493;ת מסוגלים לומר, "האירוע הזה קרה בדיוק בזמן זה, ואירוע הזה קרה בדיוק בזמן הזה יחסית לאירועים אחרים". את זה לא ניתן לעשות רק עם HTML.

ניתן לעשות זאת, כמובן, בעזרת הכלים השונים של מולטימדיה, כאשר Macromsedias Director הוא המפורסם שביניהם. עבודה עם האינטרנט היא לעיתים קרובות כמו המצאה של גלגל מחדש כל מה שאנחנו מנס&! #1497;ם לעשות דרכו זה לבצע דברים שכבר ביצענו בעבר בשולחן עבודה של המחשב במשך שנים, ולעשות זאת דרך אינטרנט פירושו לעשות זאת דרך פלטפורמה עצמאית.

Macromsedia שהוזכרה לעיל כבר במשך שנים מציעה כלים להעברת מולטימדיה באינטרנט - Snockwave ו- Flash. למרות שאלה הם כלי רבי עוצמה, הם בסה"כ אריזות תוכנה שלמות ויכולתם לכלול סוגים שונים של מד&#! 1497;ה מוגבלת. מה שאנו מתחננים לקבל הוא סטנדרט פתוח, מפותח להעברה של מולטימדיה עם תזמון משהו כמו HTML עם חוש הזמן- אשר יכלול כמה או כל הפורמטים של המדיה, כולל Snockwave ו- Flash.

לשם כך הוצבה שפה SMIL (Synchronized Multimedia Integration). W3C ( World Wide Web Consortium) הציגו את SMIL כאמצע 1998 כשפה סטנדרטית למולטימדיה סדרתית באינטרנט. SMIL מתבססת על SGML, ויש לה דמיון ל- XML. זה מאשר להרכיב מרכיבים של קבצים של אודיו, וי&#! 1491;יו, טקסט ואפילו אנימציה כפרויקט אחד, עם בקרה קפדנית על הזמן ומיקום של כל אלמנט. בתמיכה של נגנים הגדולים בעולם מולטימדיה של האינטרנט, נראה כי יום חדש של סטנדרטים מבוססים ב! מולטימדיה באינטרנט הגיע.

ואז כמובן מה שניתן היה לחזות קרה. Microsoft ו- Macromedia עזבו את SMIL ועיצבו סטנדרט מלא משלהם, HTML+TIME. אבל RealNetworks אימצו את SMIL, וזה משמש כעמוד שידרה של סטנדרט התעשייתי של נגן מדיה שלהם G2. Microsoft שידרגה את הי! 499;ולות של Windows Media Player שלהם והתחילה להציג אותו כמתחרה ישיר של תוצרת של RealNetworks. וראה, פורמט אחר יצא לאור.

והנה QuickTime. בבעלות של Apple, QuickTime התחילו כיליד של פורמט וידיו Mac, ופותחו לפלטפורמה של מולטימדיה סופיסטית של תזרים. רוב הפלטפורמות של חלונות תומכים ב- QuickTime לא רק שופרה בצורה יציבה ב! משך שנים, אך גם נכתבו נבדקו בצורה מכובדת אז מגיע להם להיות כל כך מפורסמים. QuickTime בעצם מספר שלוש בזירה של מולטימדיה, יחד עם RealNetworks ו- Microsoft.

לאחרונה, Microsoft הצטרפו אל התהליכים הסטנדרטיים של SMIL, אך למרות זאת הם ממשיכים להציע HTML+TIME שלהם (הנתמך כרגע רק ע"י IE5). והגרסא העדכנית של QuickTime תומכת עכשיו SMIL. אז יכול להיות כי סטנדרטים מ! ;תכנסים, או לפחות המאבק בינם יהיה מוסתר ממשתמשי קצה. אך עכשיו יש שלושה סטנדרטים למולטימדיה סדרתית המבוססת על הרשת. כרגיל, המפתח חייב להיות מוכן לייצר מוצר בכל השלושה פורמ! ;טים אלה.

arrow פורמטים של אודיו בשביל הרשת
אודיו באינטרנט 2000
הכלים המוסמכים arrow