רשתות מפורסמות.

  1. DALnet
  2. EFnet
  3. Undernet
  4. SuperChat


DALnet.

DALnet זאת רשת IRC חלופית שפותחו על מנת להימלט מהפקרות ופעיות של Efnet, ועל פי רוב הם הצליחה. פותחה ביולי 1994 על ידי קבוצת נרקומנים של. StarTrack משתמשים שתפסו DALnet איפה נושאים היו שקטים, הביאו חברים שלהם אתם .תוכנת שרת  שמדמה משתמש בשיחת ועידה באינטרנט (bot) שנקראה ChanServ פעל כמו  תוכנת רחבת רשת -  אתה רושם ערוץ שלך, והיא מזהה מפעילים ואבטחת הערוץ כמעט ללא מאמצים על חלק המשתמש. לרוע המזל, ChanServ היא שימושית רק בערך 75% מהזמן, ואפילו בדר כלל כאשר היא  מפגרת(lagged). ל - DALnet היום יש שרתים על פני US ועולם כולו. היא נוחה למשתמשים וגודלת באופן קבוע, יותר ויותר אנשים עוברים אליה מרשתות אחרות, שהיו טובות כאשר DALnet רק התחיל לעבוד. עכשיו רשת הזאת משיגה רמה של +47000 משתמשים בלילות עסוקות. Netsplits ופיגורים קוראים לעתים קרובות כמו על EFnet ו- Undernet.

DALnet גאה בעצמו על סיפוק ביטחון ומקום ידידותי על IRC. אף על פי שמפעילי רשת IRC לא מכים אותך החוצה עם חסרת ערך, הם לא עוזרים או אדיבים כמו מפעילים על רשת יותר קטנה. חדשות טובות - העברת הניהול על ערוץ אינה קיימת על DALnet. אף על פי שהצפה עדיין קיימת, אבל לא תכוף כמו על EFnet או Undernet. אם אתה זקוק לעזרה על משהו , אל תחשוב שזה יתפוס פחות זמן מפעם שעבר. צמיחה והצלחה יצרו רושם ומיום ליום הם פחות נענים לבעיות של משתמשי DALnet. ה - DALnet טוענת שהיא תמשיך להיות ידידותית למשתמש. נראה באיזה צורה זה יתקיים.

מידע מפורטת יותר אתה יכול לקבל כאן : DALnet

לרשימת רשתות מפורסמות

Efnet

Efnet היא רשת הכי גדולה ו"ראשית". זה סביבה שבמשך הרבה שנים ועכשיו עוברים בה יותר מאשר 57000 משתמשים ו +20000 ערוצים. שיתוף פעולה בין שרתים אינו קיים. מדיניות כאן זה סיוט. עקב גודל היא סובלת מפיגור ופיצולים ברשת. האקרים משתוללים ו"מלחמת מפעילים" זה האורך החיים. בכל אופן יש משהו טוב לדווח. יותר ויותר שרתים מתחילים להשתמש ב-timestamping. זה עוזר למנוע התנגשויות של שמות חיבה, וזה עוזר למנוע השתלטות האקרים על הערוץ. אם אתה רוצה נסיעה פראית ותקשור מעורפלת תנוע בכיוון Efnet.

בחזרה ליולי 1996 מספר משמעותי של שרתי אירופה התפצלו מ- EFnet ונוצר עמית אירופי הנקרא IRCnet. רשת IRCnet בגודל Undernet מעבירה יותר מ - 50000 משתמשים. זה מאוד דומה ל EFnet, אין שירות, אין עזרה, אתה  בעל לעצמך. יש להם אתר אינטרנט עם מינימום מידע.

מידע מפורטת יותר אתה יכול לקבל כאן : EFnet

לרשימת רשתות מפורסמות

Undernet.

Undernet היא רשת שיחת ועידה באינטרנט אשר פותחה בסוף שנות 1992. זה היה חילוף לערבוביה של Efnet. Undernet נראה כרשת IRC ידידותית עם שיתוף פעולה מלא בין שרתים. Undernet היא הכי מתקדם וחדשנית בין שלוש רשתות הגדולות. ל- Undernet משולב רובוט של רשת תקשורת הנקרא X/W אשר עוזר לתחזק אבטחת הערוץ. הם מייסדים תכונות אשר עוזרות למנוע השתלטות בשעת פיצול הרשת . הם גם משתמשים ב-timestamping בשביל להפחית היקף התנגשויות/הריגת שמות חיבה. Undernet לאחרונה שיפר והגדיל קוד מקור של שרתים שלהם. שינוים אלו יעזרו לעשות IRCing על Undernet יותר שקט.

מידע מפורטת יותר אתה יכול לקבל כאן : Undernet

לרשימת רשתות מפורסמות

אפיון של רשת IRC.

SuperChat משפחת מקורית של רשתות. כאשר הם פתחו דלתות שלהם ב-1996 הם קיבלו את פני משתמשים אשר חיפשו שקת ורשת שרצה באופן מקצועי עם שירותים אמינים ודבקים במטרה ומפעילים מועלים. בשביל להבטיח שקט על ערוצים שלהם ונוחיות למשתמשים, הם עשו פרידה רדיקלית מרשתות אחרות, מדיניות שלהם לא מרשה פורנוגרפיה וכמה ערוצים אחרים אשר בשיקול דעת של רשת, מועלים בדרגה פעילות לא חוקיות או לא מוסריות, לא אישרו ניבול פה בשמות הערוצים ושמות חיבה. מספר רב של רשתות קיבלו מדיניות דומה.

ל- SuperChat ערוצים רוחניים, כיתות און-ליין, חברים ומשפחות שרוצים סביבה יציבה ומובטחת לשיחות. הם לא רוצים להיות רשת הגדולה ביותר, אבל במידת-מה גאים על עובדה שמרבית שרתים שלהם עונים לדרישות של רשתות גדולות מבחינה מנהלי וטכנולוגי, אבל מעדיפים לשייך לרשת משפחתית עם איכות טובה. רובוט של ערוץ ושירותי מפעיל נחשבים כאחד מהטובים.

Serv זה שירות של SuperChat. היא מפקחת על ערוצים רשומים : נתינת ולקיחת זכויות, שמירה מערוצים אסורים, אחסון הערוצים, ואפילו חומר בידור כמו קוביות מתגלגלות או שיחות על ערוץ שלך. אתה אפילו יכול לשנות שם חיבה ולשלוח תזכיר. SuperChat מספק גם רישום הערוצים.

מידע מפורטת יותר אתה יכול לקבל כאן : SuperChat

לרשימת רשתות מפורסמות