פרק למתחילים

  1. פקודות
  2. קיצורים
  3. סמלים וחיוכים
  4. כללי התנהגות


פקודות.

/join [#]   משתמשים בשביל להצטרף לערוץ. /join #newbies
/part [#]   משתמשים בשביל לעזוב ערוץ. /part #newbies
/leave [#]   זהה ל part. /leave #newbies
/quit (message)   משתמשים בשביל לעזוב IRC. אפשר להוסיף הודעה לפקודה,אבל זה אופציונלי. /quit see ya'll later
/whois [nick]   משתמשים לקבלת מידע על שם חיבה. /whois pipur
/whowas [nick]   משתמשים לקבלת מידע על שם חיבה שכרגע עזב IRC או בן אדם שכרגע שינה את השם חיבה שלו. /whowas pipur
/who [#]   מראה שמות חיבה, כתובות, ואופציונלי משתמש מידע זמין על משתמשים על הערוץ.

/who #newbies
/names [#]   מראה שמות חיבה של משתמשים על הערוץ.

/names #newbies
/msg [nick] [message]   מוסר הודעה פרטית למשתמש.

/msg pipur hello there
/query [nick]   פותח חלון חדש לשיחה פרטית עם שם חיבה.

/query pipur
/nick [newnick]   אם אני רוצה לשנות שם חיבה נוכחי שלי pipurur ל  pipur אני אשתמש בפקודה זו.

/nick pipur
/me [action describe]   אם  pipur הדפיס דוגמה הזאת זה נראה על המסך כמו : *pipur waves to Alleghany

/me waves to Alleghany
/away [away message]   משתמשים כשאתה בזמן נוכחי לא ליד המחשב שלך.אפשר לכלול הודעה.בשביל לקבוע עצמך חזרה תדפיס /away again.

/away checking mail!
/list   בקשה לערוך רשימת ערוצים כיום על השרת.

/list
/invite [nick] [#]   משתמשים בשביל להזמין אותך לערוץ מסוים עם שימוש בשם חיבה שלך.

/invite pipur #newbies
/ignore [nick/address]   משתמשים בשביל למנוע ממשהו לבר אתך . אפשר להשתמש בשם חיבה או כתובת.

/ignore pipur
/kick [#] [nick]   משתמשים בשביל לזרוק משהו מהערוץ.אתה חייב להיות מפעיל בשביל להשתמש בפקודה הזאת.

/kick #newbies pipur
/mode [nick] +i   זה מצב בלתי נראה.. אתה לא באופן מילולי לא נראה על IRC.משתמשים על אותו ערוץ כמוך עדיין רואים אותך.אתה בלתי נראה למי שעושה  /who או  /names. /whois nick בכל אופן מראה  מידע עליך ובאיזה ערוץ אתה.

/mode pipur +i
רשימת הנושאים

קיצורים.

  a/s/l   באיזה גיל אתה,מה מינך והיכן אתה גר?   גיל/מין/מיקום   age/sex/location
  m/f   האם אתה בן או בת?   זכר/נקיבה   male/female
  brb/bbl   כאשר עוזבים את המחשב לרגע   תיכף אשוב   be right back/be back later
  lol   לאחר בדיחה טובה   צחוק בקול גדול   laughing out loud
  btw       דרך אגב,   by the way
  fyi       לידיעתך,   for your information
  wb   לאחר שנעדרת מהערוץ   ברוך שובך   welcome back
  bf       חבר   boyfriend
  gf       חברה   girlfriend
  msg       הודעה   message
  plz/pls       בבקשה   please
  nm       לא חשוב   never mind
  afaik       למיטב ידיעתי   as far as i now
  afk       לא ליד המקלדת(תיכף אשוב)   away from keyboard
  and       בקרוב   any day now
  awgthtgtta       האם נצטרך לעבור על זה שוב   are we going to have to go through this again
  b4n       להתראות   bye for now
  bbs       מערכת בי.בי.אס.   bylletin board service
  bl       צוחק(מהבטן)   belly laughing
  bwl       מתפוצץ מהצחוק   bursting with laughter
  cid       צועק ומנסה להשיג תשומת לב   crying in digrase
  cul       נתראה מאוחר יותר   see you later
  dtrt       תעשה את הדבר הנכון   do the right thing
  fish       הראשון שנכנס, ועדיין כאן   first in, still here
  gal       תמצא לעצמך חיים?   get a life
  gfn       הלכתי בינתיים   gone for now
  giwist       חבל שלא אמרתי את זה   gee, i wish i said that
  gmta       מוחות טובים חושבים דומה..   great minds think alike
  gtsy/gtcu       שמח לראות אותך   glad to see you
  iac       בכל מקרה,   in any case
  iay       אני אוהב אותך   i love you
  ime       לפי ניסיוני,   in my expierence
  imho       לדעתי,   in my humble opinion
  iow       במילים אחרות   in other words
  irl       בחיים האמיתיים   in real life
  jmo       זו דעתי בלבד,אבל...   just my opinion
  jtlyk       רק שתדע (ש...)   just to let you now
  ltns       זמן רב לא התראינו   long time no see
  oic       אה,אני מבין   oh, i see
  pmfji       סילחו לי שאני מתערב,אבל..   pardon me for jumping in
  pov       זה עניין של נקודת מבט   point of view
  rofl       מתגלגל על רצפה וצוחק   rolling on floor laughing
  roflahms       מתגלגל על רצפה ,צוחק ומחזיק את הבטן   rolling on floor laughing and holding my sides
  sete       מחייך מאוזן לאוזן   smiling ear to ear
  sys       נתראה בקרוב   see you soon
  ttbomk       למיטב ידיעתי   to the best of my knowledge
  wfm       מתאים לי   works for me
  wth       מה לעזאזל (קורה כאן)?   what the heck
  ybs       אתה תצטער על כך!!!   you'll be sorry
  b           be
  c           see
  i           i
  m           am
  o           oh
  r           are
  u       אתה   you
  y       למה   why
  2       ל-(משהו)   to,too
  4           for

רשימה מלאה של חיוכים וקיצורים תמצאה כאו :
Internet IRC Chat Abbreviations & Acronyms

רשימת הנושאים

חיוכים וסימונים.

סימונים אלה נקראים חיוכים וכשמסתקלים עליהם מהצד ניתן לראות פנים צוחקות,בוכות,נדהמות ,להלן החיוכים הנפוציםעם משמעויותיהם:

(: שמח
): עצוב
(-: שמח (עם אף)
)-: עצוב (עם אף)
<-: שמח מאוד
<-: עצוב מאוד
...(-: מזיל ריר
o-:< צועק/נדהם
x-: נשיקה
X-: שותק
@: מבוכה,לא מבין
1-: נגעל
(-; קריצה
(*: מתלוצץ
<-:< שטני
D-: צוחק עליך
(-% משוגע
}-: משופם

רשימה מלאה של חיוכים וקיצורים תמצאה כאו : Internet IRC Chat Abbreviations & Acronyms

רשימת הנושאים

כללי התנהגות של IRC – מה לעשות ומה לא לעשות.

ב-IRC, או בשיחות אינטרנט צריך לנהוג לפי תקנון מסוים. בדרך כלל יותר נוגע ל "נימוס ברשת", זה בעיקר על שימוש נימוסים טובים, בדרך כלל אדיבות ידוע כלל עולמי, וזה מקור של הכל, נוהגים באחרים כמו שאנו רוצים שאחרים ינהגו בנו.

להלן אתה תמצא כמה כללי התנהגות משותפים שאנו מבקשים להקפיד עליהם בשעת ביקור. מטרה שלנו לעשות שהות שלך נעים ככל האפשר. לפעמים זה אמצעי להזכיר לאחרים כללים או להסיר אלה שבחרו לעשות דברים שלהם.

אנחנו מקווים שתמצא שהות שלך מענג…ותחזור שוב.:-)

נימוס רשת: לעשות זאת.

לא לעשות.

רשימת הנושאים