» מילון מונחים «
אוסף Collection

קבוצה של פקדים או אובייקטים מסוגים שונים, הקשורים ביניהם קשר לוגי. כאשר מטפלים באוסף , לא חייבים לדעת מראש את מספר האיברים; אוסף מאפשר לנו להוסיף ולגרוע איברים מהקבוצה באופן דינמי. ב - VB קיימים כמה אוספים סטנדרטיים; השימושי ביניהם הוא אוסף הפקדים בטופס. מספר הפקדים באוסף של טופס אינו ידוע מראש, הוא משתנה עם התווספות פקדים לטופס או עם מחיקתם

אירועים Events

כל פעולה (כגון פעולת מקלדת , עכבר ועוד) אותה ניתן לבצע על פקד או עצם כלשהו. לכל אירוע ניתן לקשור שגרת אירוע , דהיינו קטע קוד המבוצע בעת התרחשות האירוע.

ארגז כלים Tool Box

ארגז כלים מכיל את הכלים בהם משתמשים לצייר את הפקדים על הטופס.

ואריאנט Variant

טיפוס נתונים היכול להכיל את כל סוגי הנתונים הבסיסיים ב - VB

ויז'ואל בייסיק ליישומים VBA

ויז'ואל בייסיק ליישומים היא שפת תכנות הנכללת גם בישומים אחרים , הפועלים בסביבת חלונות. שפת תכנות זו מהווה גירסה מוגבלת של , VB היא נועדה לתת מענה לבעיות שאין להן פתרון בישומים בהם היא נכללת. לדוגמה, כתיבת מאקרו ב - Word במטרה להתאים את סביבת התכנות למשתמש או ליצור פורמט אחר עבור מסמך.

חזותי Visual

כוונת קישור המונח "חזותי" לשפת תכנות או לסביבת תכנות , הנה שעיצוב מסכי התוכנית מבוצע באמצעות עריכה גרפית ולא באמצעות תכנות.

חלון המאפיינים Properties Window

חלון המאפיינים מאפשר לשנות את הערכים עבור התכונות של מרכיבי ממשק המשתמש, דהיינו הרכיבים והטפסים. דוגמאות לתכונות של מרכיבי ממשק המשתמש : מיקום במסך, גודל , צבע רקע וכו,'.

חלון מיידי Immidiate Window

חלון המאפשר להציג ערכים של משתנים, מאפיינים וביטויים, על-ידי כתיבת משפטי קוד בחלון. בחלון זה מוצגים גם משפטי ניפוי הנרשמים במהלך ביצוע קוד התוכנית. התכונה החשובה של חלון זה היא היכולת לבדוק את ההשפעה שיש להרצת משפטי קוד נוספים (שאינם במסגרת קוד התוכנית) על ביצוע התוכנית.

חלון משתנים מקומיים Locals Window

בחלון זה ניתן לעקוב אחר הערכים של המשתנים שטווח ההכרה שלהם הוא הפרוצדורה הנוכחית. כאשר הריצה עוברת לפרוצדורה אחרת , גם המשתנים שערכיהם מוצגים בחלון הופכים למשתנים מקומיים של הפרוצדורה החדשה.

טופס Form

טופס הוא חלון המכיל את ממשק המשתמש.

מאפיינים Properties

תכונות של פקדים או עצמים ב - VB שמגדירות מיקום, גודל, תוכן ועוד פרטים הקשורים לאותו פקד או עצם.

מהדורה ללימוד VB Learning Edition

זוהי מהדורת ההתקנה הבסיסית של .VB מהדורה זו מאפשרת ליצור ישומים עבור Win95 ו - .Windows NT

מהדורה מקצועית VB Professional Edition

מהדורת הההתקנה המקצועית של ,VB מכילה את קבוצת הכלים המקיפה של ; VB היא מאפשרת ליצור פתרונות עבור מערכות הפעלה נוספות על Win95 ו - .Windows NT מהדורה זו כוללת את כל הכלים של מהדורת Learning וכלים נוספים (למשל, כלים לעבודה בסביבת האינטרנט).

מהדורה עסקית VB Enterprise Edition

מהדורת ההתקנה המקיפה ביותר של ; VB מאפשרת ליצור מערכות מבוזרות בסביבה שעובדים בה כמה מתכנתים במקביל. מהדורה זו כוללת את כל הכלים של מהדורת Professional וגם כלים נוספים.

ממשק משתמש GUI - Graphic User Interface

ממשק משתמש גרפי, נקרא באנגלית בקיצור GUI הוא ממשק שבאמצעותו המשתמש יכול לדבר עם התוכנה. דוגמאות למערכות הפעלה הכוללות GUI הן מערכת חלונות של Microsoft ומערכת מקינטוש של .Apple השימוש במערכות אלו הוא נוח בהרבה בהשוואה למערכות הקודמות שהיו מבוססות על פקודות טקסטואליות. ממשק משתמש מהווה את התיאור הגרפי (הכולל גם טקסט ) של המסך אותו רואה המשתמש. תיאור זה אמור לענות על השאלות הבאות : היכן תופענה הכותרות ? להיכן יקיש המשתמש את תשובתו ? היכן ימוקם כל אחד מהפקדים ? ועוד. ממשק משתמש גרפי כולל רכיבים (components) גרפיים המוצגים בחלוןומציגים פלט, או מאפשרים להזין קלט ולהורות לתוכנית לבצע פעולות לפי בחירת המשתמש. דוגמאות לרכיבי ממשק המשתמש : תווית (label), שדה טקסט (text field), לחצן פקודה (Command Button) ועוד.

מערך פקדים Controls Array

מבנה נתונים מסוג מערך שאיבריו הם פקדים , כולם מאותו הסוג. קבוצת פקדים השייכת למערך חולקת שם זהה וסוג זהה. הפקדים חולקים גם את אותן שגרות קוד, דבר המקנה למתכנת יתרון, מפני שאין צורך לחזור ולכתוב את אותו הקוד שוב ושוב.

מצב עצירה break mode

אחד משלושת המצבים בהם יכולה להמצא סביבת הפיתוח של VB.מצב עצירה מאפשר לנו להביט מקרוב בתוכנית שלנו, בשעה שהמהדר של VB מבצע אותה. בכדי לעבור למצב עצירה יש להמצא במצב ריצה . כשעוברים למצב עצירה , ביצוע קוד התוכנית מושהה ואפשר לערוך את קוד התוכנית מחדש , לבחון את הקוד ולשנות את הנתונים. לאחר ביצוע השינויים אפשר להתחיל את ריצת התוכנית מחדש, או להמשיך את הריצה משורת הקוד שבה עצרנו את ביצוע הנתונים.

מצב ריצה run-time mode

אחד משלושת המצבים בהם יכולה להמצא סביבת הפיתוח של .VB למצב זה עוברים בעת הרצת הפרויקט . במצב ריצה אפשר להתבונן באופן התנהגותה של התוכנית רצה, אך אין אפשרות לשנות את הקוד באופן ישיר. כמו-כן אין אפשרות לעקוב במצב ריצה, אחר המתרחש בתוכנית, שורה אחר שורה, ( ההתרחשות היא כה מהירה שלא נוכל להבחין בשינויים בערכים שאנו מעוניינים לעקוב אחריהם).

סביבת פיתוח משולבת IDE - Integrated Development Environment

סביבת פיתוח משולבת היא סביבת עבודה המשלבת פונקציות רבות כגון:עיצוב,עריכה,הידור(קומפילציה), עזרה, ניפוי שגיאות (debugging) ועוד. כל המרכיבים הנ"ל מופיעים יחד על הצג והם גלויים לעין. סביבת העבודה של VB היא סביבת פיתוח משולבת.

סיומתfrx frx - binary form file

קובץ זה נוצר עבור כל טופס שכלולים בו פקדים שהערכים עבור תכונה אחת או יותר שלהם הם נתונים בינאריים, למשל, התכונה של פקד התמונה.

סיומתvbp vbp - Visual Basic Project

סיומת של קובץ פרויקט. סיומת של קובץ שבו מוגדרים הטפסים והפקדים השייכים לפרויקט. זהו קובץ המכיל הפניות לכל האלמנטים המרכיבים פרויקט מסויים.

סיומתvbw vbw - Visual Basic project Workspace file

סיומת של קובץ המגדיר את שטח העבודה של הפרויקט , כלומר את הזכרון המוקצה למרכיבי הפרויקט.קובץ זה נוצר עבור כל פרויקט.

עיגון Docking

כלי הנכלל בסביבת הפיתוח של VB(החל מגירסת VB5). מטרתו של כלי זה הנה לארגן את החלונות בסביבת הפיתוח המציגים את כלי התכנות של VB.ארגון החלונות מבוצע על-ידי הגדרתם כמעוגנים. חלונות מעוגנים (dockable windows) הם גלויים תמיד ולא ניתן להסתירם מאחורי חלונות אחרים. עבור חלונות שאינם מעוגנים קיימת האפשרות לחפיפה בין החלונות.

פיתוח מהיר של יישום RAD - Rapid Application Development

משפחה של סביבות פיתוח בעלי כלים מהירים לפיתוח יישומים.סביבות פיתוח נוספות על VB הכלולות במשפחה זו הן Delphi, Power-Builder, Access ועוד.

פקדים Controls

פקדים הנם רכיבים גרפיים בהם אנו משתמשים כדי להרכיב את ממשק המשתמש. מרבית הפקדים המוכנים של VB נמצאים בארגז הכלים. הפקד מורכב ממספר חלקים, ביניהם מאפייני הפקד, שיטותיו והאירועים שניתן לבצע עליו.

פרויקט Project

תןכנית ב - VB נקראת פרויקט . פרויקט מורכב מטופס אחד או יותר. בפרויקט ניתן לכלול גם מודולים.

שיטות Methods

פונקציות הנקראות לצורך ביצוע הפעולות שהפקד או העצם מסוגל לבצע.

תכנות מונחה עצמים Object Oriented Programming

גישת העצמים היא כיום הגישה השלטת בפיתוח תוכנה. מרבית מערכות התוכנה המוכרות לנו (כמו מערכת חלונות, חבילת התוכנה office וישומי Web רבים) נכתבו בגישת העצמים. גישת העצמים מאפשרת לקצר באופן משמעותי את זמן הפיתוח של תוכנה (בעיקר באמצעות שימוש חוזר בקוד), ואף מקלה באופן ניכר על תחזוקת התוכנה. גישת העצמים מספקת למתכנת כלים לייצוג ישיר של מרכיבי הבעיה; למעשה היא מאפשרת להרחיב את עולם הפתרון (כלומר, עולם המחשב) כך שייצג טוב יותר את עולם הבעיה. בגישת העצמים מחלקים את התוכנית לכמה חלקים שכל אחד מהם הוא מודל של עצם כלשהו בעולם הבעיה. כל חלק כזה נקרא "עצם" (object). עצם מקבץ בתוכו נתונים ופעולות ומבצע משימות ייחודיות. גישת העצמים מאפשרת להרחיב את שפת התכנות באמצעות הגדרת מחלקות שהם טיפוסי נתונים חדשים שבאמצעותם אפשר ליצור עצמים המייצגים את המרכיבים של עולם הבעיה. לכן, המתכנת בגישת העצמים יכול לבטא את הפתרון במונחים הלקוחים מעולם הבעיה. הקשר לעולם המחשב הוא בכך שכל עצם הוא קצת כמו מחשב קטן הוא כולל זיכרון קטן (הנתונים של העצם) ואלגוריתמים (הפעולות של העצם), זוהי אנלוגיה טובה למדי למציאות: אפשר לחשוב על העצמים במציאות כמכילים מצב פנימי והתנהגות (פעולות).
Google