» על האתר «

אתר זה נבנה כפרוייקט בקורס "סדנא לפרוייקטים" במסגרת המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן


צוות הפרוייקט כולל את הסטודנטים הבאים:

ולדמן דימיטרי

וורטמן גרגורי


ברצוננו להודות לאנשים הבאים, אשר תרמו רבות להצלחת הפרוייקט:

ד"ר אריאל פרנק - סיוע מקצועי והנחיית הפרוייקט

מר אודי הלר - סיוע מקצועי


מר יניב דרוקמן - מחבר האתר ד"ר ויבי


אנו מאחלים לכם גלישה נעימה