דף הבית -> דף פירוט עזרים
-> טבלת 216 צבעים בטוחים
 
טבלת 216 צבעים בטוחים


לפניך 15 טבלאות המכסות את כל צבעי הקשת.

צבעים אלו מוגדרים צבעים בטוחים וניתן להשתמש בהם בעיצוב האתר
      ולדעת שיוצגו כראוי בכל סוגי הדפדפנים.

כל טבלה מציגה 36 צירופים שונים.

בפינה השמאלית עליונה מוצגת כמות ה- אדום/ירוק/כחול בה השתמשו בכל הדוגמאות בטבלה.

בתלות בערך הצבע הקבוע בכל טבלה ערכי הצבעים האחרים נתנים לקריאה לאורך הצירים.

לחץ על הצבע הרצוי לקבלת ערכו האקסדצימלי.