site map who made it ?
 

Tcl - Tool Command Language.

Tcl יועדה, במקור, להיות שפת הוראות הניתנת לשימוש חוזר. מפתחי השפה (אוניברסיטת ברקלי 1998) עסקו בייצור מספר כלים אינטראקטיביים, כאשר כל אחד מהם דרש שפת פקודות ייעודית כתוצר לוואי. מאחר והם התעניינו בכלים עצמם יותר מאשר בשפות הפקודות הנלוות, שפות אלה נבנו במהירות ללא שימת דגש על תכנון נכון.

לאחר יישום "מהיר ומלוכלך" של מספר שפות שכאלה והתקלות בבעיות בכל אחת מהן הם החליטו להתרכז ולממש שפת פקודות שתהיה כללית ,חזקה ושאותה יוכלו לשלב ביישומים חדשים. כך Tcl נולדה.

מאז ועד עתה, נפוץ השימוש בשפת Tcl כשפת תסריטים. ברוב המקרים, השימוש ב Tcl משולב עם הספריה Tk. Tk היא אוסף של פקודות ותהליכים שמאפשרים ,בקלות יחסית, לתכנת ממשק משתמש גראפי ב Tcl.

אחד מהשימושים המועילים ביותר ב Tcl הוא יכולת ההרחבה שלה. אם יישום דורש שגרות שאינן מוצעות ע"י Tcl, פקודה חדשה ניתנת ליישום ע"י שימוש בשפת C ושילובה בשפה בקלות יחסית. מאחר ו Tcl קלה להרחבה, רבים כתבו חבילות הרחבה הנותנות מענה למשימות נפוצות.

 
< כללי
הצגה כללית
של השפה
לעמוד הבא
לעמוד הקודם