ראשי    >    מבוא   
     
         
 

 

מבוא

מרכיב התוכנה במוצרים ובשירותים הסובבים אותנו, הולך וגדל.
איכות התוכנה הנה המרכיב החלש בשרשרת האיכות של מוצרים ושירותים רבים.

הביטוי "המחשב נפל" נשמע חדשות לבקרים.
במקרה כזה, מופסקים השירותים להם אנו זקוקים, אם בבנק או במשרד הממשלתי, ואף בחברות פרטיות.
בשנים האחרונות, אירעו מספר אירועים ש"שיתקו את המדינה" ונגרמו עקב תקלות בתוכנה.
כזה היה המקרה בחברת סלקום שיובא בהמשך, וכן מקרים נוספים.
גם מערכת החשמל באזורים נרחבים בארץ שותקה למספר שעות עקב תכנון לקוי של מערכת ניתוב העומס ברשת.
ובעקבות בעיה דומה נותקה מערכת הטלפונים של בזק באזור תל-אביב למשך כחצי יום.

איכות התוכנה הפכה למרכיב קריטי עוד יותר כיום, לאחר המשבר ב NASDAQ, וקריסה בשווים של חברות רבות.
חברות שרוצות לשרוד נדרשות להצטיין. ואחד ממרכיבי ההצטיינות הוא איכות המוצרים.
איכות מוכחת היא יתרון תחרותי מובהק.

באתר זה נסקור את המרכיבים השונים של איכות התוכנה.

 

 

   

 

 

 .
         

כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמי "איתן"