arrow

הפרק הראשון: היסודות של Photoshop .

הפרק השני: תפעול תמונה בסיסי.

הפרק השלישי: תפעול תמונה מתקדם.

 

Adobe Photoshop  היינה התוכנה הפופולרית ביותר ליצירת והתאמת תמונות בשביל רשת האינטרנט כיום. אף אלה שאין להם Photoshop יכולים להוריד את הקבצים של גרסת השימוש מה- Adobe ולעקוב אחר הטקסט שבהם, המסביר כיצד לעבוד עם התוכנה ע"י הדגמות.תוכן העניינים