arrow

מסגרת משופעת 2

התהליך

חלק 2: הדף הנוכחי

-         השתמש במסכות כדי לגזור חלקים (להשמיט חלקים).

- הוסף אפקטים: יישם משטח וטיפולי תאורה.

-         שיפור סופי: הסדר ושפר.

-         Tweak של צבע סופית: תיקון צבעים זעיר.

חלק 1: הדף הקודם

-         עשה שינויים בסידורי ההעדפות (The Preference Settings).

-         יצירת קובץ חדש והעברת תמונה.

-         ראה סידורי פקודות ואופציות.

-         צור ושמור חמש מסכות.

השתמש במסכות כדי לגזור חלקים (להשמיט חלקים).

1.      הכנה: צור שכבות חמישה חלקים.

[Image193.gif]

 

 

 

 

 

 

 

 

-         הבלט את שכבת האמנות (Art Layer).

-         גרור אותה לסמל "צור שכבה חדשה" 5 פעמים.

-         שנה את שמות חמשת השכבות כפי שנראה בתמונה הנ"ל.

2.      טען את מסכת "פני מסגרת" (Frame Face) לתוך שכבת ה"פני מסגרת".

-         בחר את שכבת "פני מסגרת".

-         פתח את תיבת הדו-שיח של המסכה ('בחירה > טען בחירה', Select > Load Selection).

-         בחר את "פני מסגרת" מתוך הרשימה הנשלפת.

-         מסכת "פני מסגרת" תופיע ע"ג התמונה כפי שנראה בתמונה הבאה.

[Image194.jpg]

 

 

 

 

 

 

-         דוגמת התמונה הנ"ל הובהרה כדי להגביר את הראות של קו הבחירה ולהקטין את גודל הקובץ.

-         השמט (גזור) את האזור הלא מוגן ע"י הקשה על מקש ה-"Delete". התוצאה נראית מטה, והתמונה הזו לא הובהרה.

[Image195.jpg]

 

 

 

 

 

 

הוסף אפקטים: יישם משטח וטיפולי תאורה.

1.      הקטן ניגודים

-         סלק את המסכה (Ctrl + D).

-         הקטן ניגודים ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast)

-         קבע את הניגוד (-75).

2.      הוסף מרקם (Texture).

- הוסף רעש ('מסנן > רעש > הוסף רעש', Filter > Noise > Add Noise).

-         קבע את רמת הרעש (25).

-         סמן ובחר Gaussian.

-         התוצאה של שני הצעדים הנ"ל

[Image196.jpg]

 

 

 

 

 

 

3.      הוסף הזזת צבע

-         בצע Colorize ('תמונה > התאם > גוון/רוויה', Image > Adjust > Hue/Saturation ).

-         סמן ובחר הצגה מוקדמת.

-         קבע את הגוון לכחול (149).

-         קבע את הרוויה למעומעם (mute) (81%).

-         קבע את הבהירות לגבוהה יותר (+22).

-         התוצאה של הצעד הנ"ל

[Image197.jpg]

 

 

 

 

 

 

4.      את שאר החלקים ניתן ליצור ע"י ציות לצעדים הנ"ל. התחל עם צעד מס' 2 מה-"השתמש במסכות כדי לגזור חלקים". פשוט שנה את שכבת החלק ואת חלק המסכה. אח"כ עשה את "השיפוע העליון" (Top Bevel).

יש צעד נוסף אחד הדרוש ע"י כל אחד מהחלקים וצעדים אלה הם כדלהלן:

-         "השיפוע העליון" הוא בצל עמוק, לכן יש להכהות אותו ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast).

-         בחר וסמן הצגה מקדימה (Preview).

-         קבע את הבהירות (-80).

חלק "השיפוע העליון"

[Image198.jpg]

 

 

 

 

 

 

-         "השיפוע השמאלי" ג"כ בצל אבל כל כזה כהה ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast).

-         בחר וסמן הצגה מקדימה.

-         קבע את הבהירות (-40).

-         "השיפוע הימני" הוא מובלט ומואר ולכן יש להבהיר אותו ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast).

-         בחר וסמן הצגה מקדימה.

-         קבע את הבהירות (+50).

החלקים "השיפוע השמאלי" ו"השיפוע הימני"

[Image199.jpg]

 

 

 

 

 

 

-         "השיפוע התחתון" הוא המובלט והמואר ביותר, ולכן הוא הבהיר ביותר ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast).

-         בחר וסמן הצגה מקדימה.

-         קבע את הבהירות לשם ההבלטה העיקרית (+85).

חלק "השיפוע התחתון"

[Image200.jpg]

 

 

 

 

 

 

שיפור סופי: הסדר ושפר.

הסדר את המסגרת החדשה. היא נראית בוטה מדי בשביל יצירת אמנות. יש לרכך אותה בשביל הגרסה הסופית, כדי לשמור את ההתמקדות על יצירת האמנות.

השיטה בה ניתן לנקוט פה היא להקטין את סידורי "אטימות השכבות" ל- 75% לכל חמשת שכבות החלקים. ניתן היה להקטין במקום זה את הניגוד אבל אז התוצאה לא הייתה כל כך ציורית.

התמונה עם המסגרת הרכה יותר

[Image201.jpg]

 

 

 

 

 

 

השיפור: השתמש ב"כלי הבעירה" ("Burn Tool").

ה"כלי הבעירה" הוא חלק מהשלישייה רבת העצמה (בעירה - Burn, התחמקות - Dodge , וספוג - Sponge) בסט הכלים המעניקים גוון (Toning Tool set). הקשה על מקש "o" תבחר מתוך שלוש האפשרויות של הכלים המעניקים גוון. הם כולם מאוד אינטואיטיביים לצלמים הבקיאים בעבודה בחדר-חושך.

הספוג עובד כמו מסנן ה-polycontrast . הוא יכול להוסיף או להפחית ניגוד בשטחים המוגבלים מאוד במקום מסוים. אתה יכול להתחמק (לעקוף) ולשרוף דרגות ניגוד לתוך תמונה אחת במלא המובן של המילה.

לגבי אלה מבין הקוראים שאינם צלמים, יש פשוט לנסות את זה. זה עובד באופן מופלא. בשביל השיפור, השתמש ב"כלי בעירה" עם הסידורים המוצעים בדוגמא הבאה.

[Image202.gif]

[Image203.jpg]

 

 

 

 

התמונות מציגות את בחירות "הכלי בעירה", אופציות הכלי המעניק גוון, וגודל המברשת.

התמונה הממוסגרת למעלה כבר שופרה. הדוגמא למטה מראה את בעיית הארת החלק המקורית (העדר ממד).

-         הפעל את שכבת "השיפוע הימני".

-         שרוף את שטח הפינה התחתון עם חשיפת כלי הבעירה שנקבעה על 50%.

-         הסימנים האדומים בדוגמא האמצעית מראים את שלושת מיקומי הבעירה.

לפני                                             מיקומי הבעיר                                                  אחרי

[Image204.jpg]

[Image206.jpg][Image205.jpg]

 

Tweak של צבע סופית: תיקון צבעים זעיר

לפני                                                                                                             אחרי

[Image207.jpg]

[Image208.jpg]

 

 

 

 

 

 

שפר את איזון הצבע בשכבת האמנות ('תמונה > התאם > איזון הצבע', Image > Adjust > Color Balance).

-         בחר midtones.

-         קבע את Cyan גוון בין כחול לירוק (+19).

-         קבע את Magenta ארגמן (ללא שינוי).

-         קבע צהוב (-7).

שנה את הבהירות וניגוד בשכבת האומנות ('תמונה > התאם > בהירות/ניגוד', Image > Adjust > Brightness/Contrast).

-         ערך הבהירות ל- +7.

-         ערך הניגוד ל- +8.

 

 

חצים וכפתורים 1

תוכן העניינים

מסגרת משופעת 1