אופרטורים ב Perl.

ללא אופרטורים אין טעם בכתיבת סקריפטים. השמת ערכים למשתנים תהיה חסרת כל משמעות מלבד בעצם שינוי שם משם מסוים לערך , וזה די טיפשי כשלעצמו, לא כך?

ישנם 3 סוגים שונים של אופרטורים: השמה, השוואה, ומתמטיים. אופרטורי השמה מכניסים ערך לתוך משתנה , אופרטורי השוואה משווים בין 2 ערכים ומעניקים ערך שלישי בהתאם לתוצאה. אופרטורים מתמטיים מבצעים את החישוב המתמטי בכדי שאתה לא תצטרך לעשות זאת…

להלן האופרטורים בחלוקה לסוגים:

אופרטורי השמה:

= מכניס את הערך של אגף ימין לתוך המשתנה באגף שמאל.

=+ מוסיף את הערך שנמצא באגף ימין למשתנה באגף שמאל.

=- כנ"ל , רק מחסר במקום להוסיף.

אופרטורי השוואה:

> מחזיר ערך אמת אם הערך באגף שמאל קטן מהערך באגף ימין, אחרת מחזיר שקר.

< כנ"ל , אך בדיוק הפוך.

=< מחזיר ערך אמת אם הערך באגף שמאל גדול או שווה לערך באגף ימין , אחרת מחזיר שקר.

=> כנ"ל, אך בדיוק הפוך.

== מחזיר ערך אמת אם הערכים ב2 האגפים שווים , אחרת מחזיר שקר.

Eq כמו == אך נועד להשוואה בין מחרוזות טקסט.

=! מחזיר ערך אמת אם אגף ימין לא שווה לאגף שמאל , אחרת מחזיר שקר.

Ne כמו =! אך נועד להשוואה בין מחרוזות טקסט.

אופרטורי השוואה מצויינים לשימוש במשפטי תנאי if/else אשר הוזכרו, הם משתלבים בצורה כזו:  

#I assign the value of 5 to $stuff. $stuff = 5; # Then I compare it and react to its value. if ($stuff < 5) { print "Runt!"; } elsif ($stuff >= 6) { print "Too big, man!"; } else { print "I guess that'll do."; }

אופרטורים מתמטיים:

* נועד להכפלת 2 ערכים

/ נועד לחלוקת 2 ערכים

+ נועד לחבר 2 ערכים

- נועד לחיסור 2 ערכים

++ מוסיף 1 לערך שמשמאלו (אם u$ שווה ל 1 ונבצע ++u$  אז ערכו ישתנה ל 2.)

-- מחסיר 1 לערך שמשמאלו.

הבנת את הרעיון. כמובן שאופרטורים מתמטיים (מלבד ה2 האחרונים) לא שימושיים ללא הכנסת אופרטור השמה לאחסון התוצאה. ז"א עליך לכתוב משהו כזה:  

$stuff = 5 * 3;

 

סקלרים,מערכים ומערכים אסוציאטיבים  | לולאות