המדריך השלם לשפת  HTML

תיאור מגוון מאפייני השפה.

 

הקדמה

פרק זה כולל את תתי הנושאים והמאפיינים של שפת HTML .

HTML

 

יצירת טבלאות במגוון אפשרויות.

עיצוב טבלאות

 

יצירת דפי HTML עם מסגרות.

עיצוב מסגרות

 

מבוא לשימוש ב- XHTML

 

XHTML

מבוא לשימוש ב- HDML

HDML