מערכים

מערך הוא מבנה הנתונים הפשוט ביותר של זכרון רציף. מדובר פשוט בגוש של זכרון, כשידועים נקודת ההתחלה ומספר האיברים במערך.

במערך נפוצה שמירת האיברים כשהם ממוינים, מפני שכך ניתן לנצל את הגישה האקראית לצורך חיפוש בינארי. עם זאת למיון יש מחיר גבוה, שכן, אם נרצה להכניס איבר בין שני איברים לפי יחס הסדר ביניהם, ולא יהיה מקום פנוי ביניהם, נצטרך לבצע הזזה של איברים לצורך פינוי מקום.

ראה: חיפוש במערך, הכנסה ומחיקה במערך, מיון מערך, ושאלות חזרה.