ראשי > רבדים

רבדים

 

נוויגטור 4.0 של נטסקייפ תומך בתחביר אלטרנטיבי למיקום בלוקים של קוד שכתובים ב-html. הוא מרחיב את html וכולל בשפה גם את תג ה-<layer>. ניתן לזהות את המיקום והתוכן של רובד ב-html בתוך תג ה-<layer> שבגוף הטקסט. אין צורך להגדיר רובד לפני שמחברים את התוכן שלו. בזמן הכתיבה, תג ה-<layer> הוא ספציפי לנטסקייפ נוויגטור 4.0+. דפדפנים אחרים עלולים לא לתמוך ברבדים שנוצרו ע"י התג. תג ה-<layer> פותח רובד, והתג </layer> סוגר את הרובד. ניתן להתייחס לכל קוד ה-html שנמצא בין התג הפותח לתג המסיים, כאל יחידה אחת שניתנת להזזה ולשינוי במספר דרכים.  

 

<Layer top = 60
       left = 100
      width = 200
      height = 100
      bgcolor = "#ffcccc"
      >
       .. HTML content ...
     </Layer>

 

ניתן להגדיר מאפיינים עבור הרובד, כמו מספר זהות, קצה עליון, יישור לשמאל, צבע רקע, גובה ורוחב (זו לא רשימה שלמה של מאפיינים).

ניתן להשתמש ביישומים של JavaScript על מנת להסתיר או לגלות את הרובד בצורה דינמית. כך, אפשר להחביא את הרובד ולגרום לו להופיע מחדש. ניתן למקם רבדים באופן יחסי אחד לשני, כמו לשים רובד אחד מעל לרובד אחר.

ניתן להסתכל על הרבדים השונים כאילו הם נמצאים בתוך מחסנית. לרבדים יש סדר הכנסה למחסנית. ניתן לזהות את סדר ההכנסה למחסנית (Z order) של רבדים בצורה יחסית (רובד א' נמצא מתחת לרובד ב'), או לקבוע סדר הכנסה מספרי (סדר ההכנסה של רובד א' הוא 1, סדר ההכנסה של רובד ב' הוא 2). רבדים יכולים להיות שקופים או אטומים. רבדים תחתונים נראים דרך רבדים שקופים, אך לא דרך רבדים אטומים. ניתן לקבוע תמונת רקע וצבע רקע עבור הרבדים. אם תשתמש בצבע או בתמונת רקע עבור הרובד, הוא לא יהיה שקוף ויסתיר את כל הרבדים שמתחתיו.

רבדים יכולים להיות מקוננים בתוך רבדים אחרים.   

נראה דוגמה להצבת רבדים זה על גבי זה. לחץ על הכפתורים כדי לראות את השכבות השונות.

    
 
L
A
Y
E
R
S
 
 
 
 
 
 
 
 לעמוד הראשי  
Layer #1
Layer #2
Layer #3
Layer #4