c programming tutorial - בקלות C++
מדריכי תכנות

אלו הם מדריכי ++C שלי (מכסים את רוב הבסיס של C, פרט לקלט/פלט), ומדריכי Denthor of Asphyxia מוסבים ל ++C! אנא שילחו לי email אם אתם מוצאים שגיאות כלשהן, כיוון שהייתי רוצה לשמור עליהם 'נקיים' ככל הניתן. גם הערות אחרות והצעות יתקבלו בברכה.

אם אתה משתמש בהם כיום באתר שלך, זה בסדר. אם אתה רוצה להכליל אותם, אתה רשאי, אבל אני מציע פשוט לבצע קישור אליהם, במקום לטרוח בהעתקה והדבקה שלהם. אני גם אעריך זאת אם תשלח לי email אם אתה בוחר להשתמש בהם באתר שלך. אנא אל תשתמש בקבצי הטקסט, שנעשו מיושנים.

תכנות ב ++C

שיעור 1 - הבסיס של ++C

שיעור 2 - פקודות if, ומעט אינפורמציה בוליאנית

שיעור 3 - כל מה שתרצה לדעת על לולאות

שיעור 4 - פונקציות...הכל עליהן, יצירה ושימוש בהן

שיעור 5 - על המבנה switch case

שיעור 6 - מצביעים...גישה למיקומי זיכרון

שיעור 7 - מבנים, הכל עליהם, ואיך להשתמש בהם

שיעור 8 - הכל על מערכים

שיעור 9 - על מערכי תווים (מחרוזות)

שיעור 10 - על קלט/פלט של קובץ

שיעור 11 - הסבת טיפוסים: גרימה למשתנים להראות כמו טיפוס נתונים אחר

שיעור 12 - הקדמה למחלקות (הלב של ++C)

שיעור 13 - מידע נוסף על פונקציות (בלי אבות טיפוס ו inline)

שיעור 14 - איך לקבל ארגומטים משורת הפקודה (ובדיקת הימצאות קובץ)

שיעור 15 - הבסיס של רשימות מקושרות

שיעור 16 - רקורסיות-פונקציה שקוראת לעצמה

שיעור 17 - פונקציות שמקבלות מספר משתנה של ארגומנטים

לדף הבא >>